Tema: Krigen i Ukraine

Ukraine: Behov for nødhjælp og husly stiger

Nødhjælp, husly og minerydning er topprioritet i vores kriseindsats i Ukraine. Men den barske vinter giver nye udfordringer for de mange millioner fordrevne - ikke mindst for dem, der har mistet alt og nu lever som hjemløse, advarer generalsekretær Charlotte Slente.

Hjemløsheden stiger i Ukraine, hvor millioner har mistet deres hjem til bombardementer. Vi fjerner livsfarlig ueksploderet ammunition, uddeler kontant støtte og samarbejder med en lang række lokale partnere om at give mad, varme og husly til den krigsramte befolkning. DRC

Hjemløsheden stiger i Ukraine, hvor millioner har mistet deres hjem til bombardementer. Vi fjerner livsfarlig ueksploderet ammunition, uddeler kontant støtte og samarbejder med en lang række lokale partnere om at give mad, varme og husly til den krigsramte befolkning. DRC

Støtte til internt fordrevne

I Ukraine er uddeling af basal nødhjælp - fødevarer, hygiejneartikler, tøj og kontanter - stadig yderst aktuelt. Mange millioner internt fordrevne børn, unge og voksne lever fortsat på flugt rundt om i landet. 

Byen Lviv er blevet et knudepunkt for millioner af internt fordrevne, der søger husly og beskyttelse. Andre har brug for hjælp, mens de passerer gennem byen på vej mod Polen, Rumænien, Moldova eller andre steder i Europa. Vi er til stede med juridisk rådgivning og ekspertise i beskyttelse for at tilbyde assistance til de mennesker, der har brug for hjælp eller vejledning.

På herberger og andre midlertidige bosteder har vi sikret uddeling af bl.a. hygiejneartikler til de internt fordrevne. En støtte, der er med til at sikre levestandarden i de fælles centre, der i mange tilfælde huser flere internt fordrevne, end de reelt har kapacitet til. 

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Efterår og vinter er lige rundt om hjørnet, med kulde og temperaturer helt ned til minus 20 grader. Det giver nye udfordringer for de mange millioner fordrevne - ikke mindst for dem, der har mistet alt og nu lever som hjemløse.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Hjemløshed stiger dag for dag

På grund af det store antal internt fordrevne bliver børn, unge og voksne huset i skoler og andre offentlige bygninger, der er i dårlig stand eller slet ikke egnede til beboelse. 

Forladte bygninger er omdannet til husly, og grundlæggende renovering er hårdt tiltrængt for at gøre dem funktionelle. Vi har arbejdet målrettet for at sikre ordentlige forhold på herberger, i midlertidige boliger og centre for internt fordrevne. Blandt andet med anskaffelse af senge, sengetøj og køkkenredskaber, men også istandsættelse og renovering. 

Men behovet vokser desværre fortsat. Lige nu oplever vi, at hjemløsheden stiger dag for dag i Ukraine. Der er langt fra tilstrækkeligt med sengepladser, og folk er nødsaget til at overnatte i parker og forladte huse. Situationen forventes at blive værre, når efteråret og vinteren sætter ind, med barske vejrforhold og temperaturer langt under frysepunktet. Derfor vil vinterhjælp blive den største prioritet i vores kriseindsatser i Ukraine den kommende tid.  

Efterhånden som vi får indsamlet data om situationen i landet, kan vi samtidigt se, at behovet for beskyttelse af særligt udsatte personer er støt stigende. Derfor vil vi også prioritere denne indsats højere i de kommende måneder 

Her arbejder Dansk Flygtningehjælp i Ukraine

Minerydning er afgørende for hjemvendtes sikkerhed 

Minerydning er afgørende for hjemvendtes sikkerhed 

Som en af de centrale internationale organisationer, der siden 2014 har arbejdet med minerydning i det østlige Ukraine, har DRC Dansk Flygtningehjælp indgået en aftale med den ukrainske regering om at styrke indsatsen med at fjerne miner og andre efterladte eksplosiver fra den igangværende krig. Dette arbejde er afgørende for, at civile kan leve sikkert i deres hjemområder, og fordrevne personer kan vende sikkert hjem.  

Sideløbende underviser vi børn, unge og voksne fra alle samfundslag i, hvordan de håndterer farerne, og informerer om fund af rester af eksplosiver og miner, der kan gemme sig i boligområder, skoler, legepladser, landbrugsjord og andre steder, hvor de plejede at færdes.   

Det vurderes at mindst 10 regioner i Ukraine skal mineryddes, og at der vil være brug for hjælp til minerydning i et samlet område på omkring 200.000 km2 - svarende til næsten fem gange Danmarks størrelse. 

 

Artiklen er fra 22. august 2022

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

I takt med, at slagmarkerne flytter sig, vokser spredningen af miner og ueksploderede våben dag for dag, og det kræver en markant og intensiveret respons

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Vores kriseindsatser i og omkring Ukraine

DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder tæt sammen med FN for at koordinere en effektiv og bredspektret humanitær indsats. Gennem tæt samarbejde med en lang række lokale partnere mobiliserer vi følgende aktiviteter i og omkring Ukraine:

  • Akut individuel beskyttelse
  • Kontante støttebeløb
  • Uddeling af fødevarer og anden basal nødhjælp
  • Husly og på sigt renovering
  • Psykosocial støtte
  • Juridisk rådgivning
  • Minerydningsaktiviteter
  • Koordinering og fortalervirksomhed

Se flere fakta og tal om vores kriseindsatser i og omkring Ukraine her 

Dansk Flygtningehjælp i Ukraine

DRC Dansk Flygtningehjælp er til stede i Ukraine med mere en 200 medarbejdere. Vi har været i landet siden 1998 og opbygget en stærk platform for samarbejde omkring nødhjælpsindsatser med lokalsamfund, nationale og lokale myndigheder.

Vi opskalerede vores tilstedeværelse i 2014, hvor to områder i den østlige Donbass-region erklærede sig som selvstændige stater, hvilket førte til en de-facto-opdeling af Ukraine. Konflikten sendte næsten to millioner på flugt internt og eksternt og medførte store humanitære behov. Før den nuværende krise havde 3,4 millioner mennesker i Ukraine brug for humanitær bistand.

Vores lokale medarbejdere i Ukraine er specialiseret inden for specifikke sektorer, der understøtter de mest akutte behov. Og vores mission og værdier er centreret omkring støtte til mennesker på flugt fra krig og væbnet konflikt.

Siden er tagget med