Tema: Krisen i Ukraine

Ukraine: Behov for hurtig indsats for at beskytte civile

En måned inde i krisen opfordrer Dansk Flygtningehjælp nu det internationale samfund til at sikre effektiv støtte i Ukraine og modtagerlandene. ”Der er presserende behov for at øge beskyttelsen og den humanitære bistand,” siger generalsekretær Charlotte Slente.

" alt="Hver dag flygter tusindvis af mennesker ud af Ukraine. De fleste er kvinder og børn. Her en mor og to børn på vej ind i Polen. Ritzau/Scanpix">

Hver dag flygter tusindvis af mennesker ud af Ukraine. De fleste er kvinder og børn. Her en mor og to børn på vej ind i Polen. Ritzau/Scanpix

Civile må aldrig være et mål!

Krisen i Ukraine har nu stået på en måned, med stadigt intensiverede kampe og stigende antal civile tab. Den igangværende militære offensiv blev indledt den 24. februar. Den har indtil videre forårsaget 1.594 sårede og 977 dræbte civile, ifølge de seneste tal fra FN.

De faktiske tal er sandsynligvis meget højere, da der foregår aktive kampe i store dele af landet. Næsten hver fjerde af landets indbyggere er blevet fordrevet på bare en måned.

"Situationen for civile i Ukraine bliver mere og mere desperat i nogle af de områder, der er under kontinuerlige angreb. Civile er ikke og må ikke være et mål, og det er civil infrastruktur heller ikke, såsom skoler, hospitaler, boliger, vandfaciliteter og elledninger. Det er bydende nødvendigt at sikre humanitære korridorer for civile til at evakuere konfliktområder samt adgang for humanitære tjenester til at nå ud til de civile."

Det understreger Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Situationen for civile i Ukraine bliver mere og mere desperat i nogle af de områder, der er under kontinuerlige angreb. Civile er ikke og må ikke være et mål!

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Mennesker på flugt:

Presserende behov for hjælp til dem, der ikke flygter

Presserende behov for hjælp til dem, der ikke flygter

Med omfanget og retningen af den igangværende konflikt i Ukraine forventes 18 millioner mennesker at blive berørt, herunder op til 6,7 millioner nyligt internt fordrevne (FN's Flash Appeal 2022).

"Der er et presserende behov for at øge beskyttelsen og den humanitære bistand til dem, der ikke kan eller vælger ikke at forlade landet," understreger Charlotte Slente.

Behovene omfatter:

 • Nødhjælp
 • Retshjælp
 • Psykosocial støtte
 • Multifunktionel kontant- og fødevarehjælp
 • Grundlæggende genopbygning, vitale varmesystemer
 • Undervisning i risiko ved miner og eksplosive krigsrester

Solidaritet skal omdannes til konkret støtte

Dansk Flygtningehjælp er en del af beredskabet i Ukraine. Her opskalerer vi kapaciteten til at imødekomme de hastigt stigende behov i nabolandene.

Omfanget og tempoet af fordrivelsen på tværs af grænserne lægger et enormt pres på modtagerlandene. Støtte til de lande, der grænser op til Ukraine, er afgørende for at sikre adgang til sikkerhed og beskyttelse for alle dem, der flygter fra konflikten.

"Alle EU's medlemsstater skal øge deres kapacitet til at modtage mennesker, der er flygtet ud af Ukraine. Vi skal også støtte nabolandene samt andre lande, der modtager et stort antal flygtninge. Vi har de seneste uger været vidne til en bølge af solidaritet i hele Europa. Den solidaritet må og skal omsættes til konkrete bidrag i overensstemmelse med værtslandenes behov," siger Charlotte Slente.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Vi har de seneste uger været vidne til en bølge af solidaritet i hele Europa. Den solidaritet må og skal omsættes til konkrete bidrag i overensstemmelse med værtslandenes behov.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Massiv og rettidig indsats

Massiv og rettidig indsats

Kvinder, børn og ældre udgør størstedelen af de fordrevne på tværs af grænserne. Det skaber særlige risici for udnyttelse og menneskehandel. Disse risici og sårbarheder skal tages i betragtning i den humanitære indsats på tværs af indsatsen.

For at sikre, at konfliktramte og fordrevne mennesker i Ukraine såvel som i nabolande og andre værtslande bistås med at håndtere virkningerne af den eskalerende konflikt, opfordrer DRC Dansk Flygtningehjælp stater, donorer og det humanitære samfund til at være opmærksomme på følgende presserende prioriteter:

 • Opretholdelse af de grundlæggende principper om medmenneskelighed, sondring og proportionalitet.
 • Opretholdelse og forstærkning af diplomatiske bestræbelser.
 • Fordømmelse af brugen af klyngeammunition og internationalt forbudte våben, og opfordring til alle parter om at stoppe brugen af eksplosive våben med store arealeffekter i byer og andre befolkede områder.
 • Sikring af hurtig, uhindret og principiel humanitær adgang til dem, der er berørt af konflikten.
 • Opskalering af beskyttelsen og den humanitære bistand til den berørte befolkning i Ukraine.
 • Støtte til Ukraines nabolande i at sikre adgang til sikkerhed og beskyttelse for alle dem, der flygter fra konflikten, uanset deres oprindelse eller nationalitet.
 • Mobilisering af støtte til værtslandene, herunder gennem overførsler og andre solidaritetsmekanismer.

Vores kriseindsatser i og omkring Ukraine

DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder tæt sammen med FN for at koordinere en effektiv og bredspektret humanitær indsats, både i de nærmeste lande, men også i flere andre lande i Europa. Helt konkret mobiliserer vi følgende aktiviteter, i og omkring Ukraine:

 • Akut individuel beskyttelse
 • Kontante støttebeløb
 • Uddeling af fødevarer og anden basal nødhjælp
 • Husly og på sigt renovering
 • Psykosocial støtte
 • Juridisk rådgivning
 • Minerydningsaktiviteter
 • Koordinering og fortalervirksomhed

DRC i Ukraine

DRC Dansk Flygtningehjælp er til stede i Ukraine med mere en 200 medarbejdere. Vi har været i landet siden 1998 og opbygget en stærk platform for samarbejde omkring nødhjælpsindsatser med lokalsamfund, nationale og lokale myndigheder.

Vi opskalerede vores tilstedeværelse i 2014. her erklærede to områder i den østlige Donbass-region sig som selvstændige stater. Det førte til en de-facto-opdeling af Ukraine. Konflikten sendte næsten to millioner på flugt internt og eksternt og medførte store humanitære behov. Før den nuværende krise havde 3,4 millioner mennesker i Ukraine brug for humanitær bistand.

Vores lokale medarbejdere i Ukraine er specialiseret inden for specifikke sektorer, der understøtter de mest akutte behov, og vores mission og værdier er centreret omkring støtte til mennesker på flugt fra krig og væbnet konflikt.

Siden er tagget med