Kæmp for kvinders rettigheder

Når kvinder og piger er på flugt, er de ofte udsat for overgreb. Og det kan IKKE være rigtigt! Støt med et fast beløb, så er du med til at beskytte piger og kvinder på flugt – og styrke deres rettigheder.

Tak fordi du hjælper

Støt nu

Alle kvinder skal kunne føle sig trygge. Også kvinder på flugt!

Charlotte Slente, generalsekretær, DRC Dansk Flygtningehjælp

Sådan støtter vi kvinder og piger på flugt på en række vigtige områder:

Sådan støtter vi kvinder og piger på flugt på en række vigtige områder:

  • Beskytter mod overgreb
  • Arbejder for at piger kan komme i skole og få en uddannelse
  • Stiller sikre steder til rådighed for kvinder med mulighed for rådgivning
  • Stiller sikre og børnevenlige steder til rådighed, hvor børn kan være børn
  • Yder psykosocial rådgivning efter overgreb
  • Giver piger og kvinder mulighed for at skabe deres egen indkomst, så de kan brødføde sig selv og deres familier
  • Informerer om og sikrer piger og kvinders rettigheder
  • Hjælper med at skaffe juridiske dokumenter
  • Sikrer at kvinder inddrages og får indflydelse
Nok er nok!

Nok er nok!

Når krig og konflikt tvinger mennesker på flugt, er kvinder og piger de mest udsatte: Næsten halvdelen af alle kvinder og piger udsættes for overgreb. Ofte af grov, seksuel karakter.

Når vi møder voldsofre, gør vi alt, hvad vi kan for at de kan få psykologisk krisehjælp og den rette medicinske behandling. Men vi ved, det ikke er nok.

Hvis vilkårene for kvinder på flugt for alvor skal forbedres, kræver det, at vi uddanner og oplyser mænd og lokalsamfund. Vi er nødt til at ændre de strukturer og opfattelser, der fastholder kvinder i de udsatte positioner. Men vi kan ikke gøre det alene.

Når du tilmelder dig – så er du med til at ændre livet for en pige eller kvinde på flugt.