Kvinder på flugt

Kvinder på flugt

Når krig og konflikt tvinger familier ud i et liv på flugt, er piger og kvinder de mest udsatte. Ikke fordi kvinder fra naturens side er dårligere klædt på til at overleve eller klare sig selv. Men på grund af deres køn er de i større risiko for at blive udsat for overgreb.

Kvinder og piger på flugt er særligt udsatte.

Kvinder og piger på flugt er særligt udsatte.

At være en kvinde på flugt kræver stor styrke

Piger og kvinder udgør halvdelen af alle mennesker på flugt. De er mødre, søstre, døtre, veninder og bedstemødre. Og på tværs af nationalitet, alder og kultur har de én ting til fælles. På grund af deres køn risikerer de i højere grad at blive udsat for overgreb og diskrimination. Og de oplever oftere end drenge og mænd at måtte opgive skole, uddannelse og fremtidsdrømme.

Når krigen rammer, får mange kvinder på flugt vendt op og ned på deres liv og deres rolle i familien. Før flugten havde de måske ansvaret for hjemmet og familien. Mens manden tjente penge og tog sig af praktiske ting uden for hjemmet.

Den virkelighed ændrer sig radikalt, hvis manden bliver dræbt, fængslet eller hårdt såret. Så må kvinden flygte alene og overtage al ansvar for økonomi, sikkerhed, sundhed samt børnenes fremtid og trivsel. Et ansvar, der kan betyde ubærlige beslutninger. For eksempel at efterlade børnene alene for at tage ud at arbejde. Eller at lade børnene arbejde i stedet for at gå i skole. Desuden står de med nye, store udfordringer. Nemlig, hvordan får de penge til husleje, mad og tøj såvel som til sundhed og skolegang?

Men selvom kvinder på flugt oplever enorme udfordringer, viser vores arbejde også, at mange har en ubegribelig styrke. De finder overskud og skaber et nyt liv. De får det bedste ud af den værste situation.

Overgreb mod flygtningekvinder har ofte konsekvenser for krop og sind

Overgreb mod flygtningekvinder har ofte konsekvenser for krop og sind

Voldtægt og overgreb er i dag et brugt krigsvåben, og flugtruterne udgør en stor risiko for kvinderne. Ifølge en rapport af DRC Dansk Flygtningehjælps Mixed Migration Centre fra 2018 udsættes knap halvdelen af alle kvinder på flugt for en form for overgreb. Dette omfatter voldtægter, røveri, kidnapning, bestikkelse og andre former for overgreb.

Selv når kvinderne og pigerne når frem til dér, hvor hjælpen findes, er de ekstra udsatte. I en flygtningelejr kan det at hente vand eller gå på toilettet udgøre en risiko for voldtægt eller chikane. Og drømmen om en uddannelse og karriere bliver afløst af et liv med huslige pligter og børnepasning i bedste fald. For for nogle også et liv med tvangsægteskab og tidlig graviditet.

Når kvinder på flugt oplever seksuelle overgreb, har de sjældent adgang til lægehjælp. Overgrebene kan derfor føre til alvorlig sygdom, handicap eller i værste tilfælde død.

Overgrebene kan forfølge dem resten af livet, og de kan få store konsekvenser. Foruden mentale mén og fysiske skader, kan kvinderne nemlig også stå med uønskede graviditeter og seksuelt overførte sygdomme.

Kvinderne, der har været udsat for overgreb, kan desuden opleve at blive stigmatiseret og afvist af deres familie og lokalsamfundet.

Fakta om kvinder og piger på flugt

Uddannelse og rettigheder er vejen frem

Den bedste måde at hjælpe piger og kvinder på flugt er gennem skole, uddannelse og arbejde. Når krig og konflikt tvinger en familie på flugt, har det nemlig især betydning for pigernes skolegang og uddannelse.

Kvinder på flugt får også menstruation

Den manglende uddannelse har stor betydning for flygtningepigers muligheder. 

Ligesom manglende uddannelse påvirker flygtningepiger og -kvinders rettigheder, kan andre ting også spille ind. Under flugten oplever mange at miste vigtige dokumenter som fødselsattest, vielsesattest og dokumentation for nationalitet. Det er livsnødvendige papirer. Uden disse kan det være svært eller ligefrem umuligt at få adgang til lægehjælp, mad, bolig og arbejdsmarked.

Kvinder på flugt lider ofte under større sundhedsmæssige udfordringer. På flugtruterne og i flygtningelejrene kan der være ringe adgang til hygiejneredskaber som bind, tamponer og rent undertøj. Kvinderne må bruge, hvad end de kan finde: Stykker af gamle madrasser, blade, aviser eller beskidte klude.

Det kan medføre gener og infektioner, og med ringe adgang til lægehjælp og medicin, kan det give alvorlige komplikationer.

Det kan desuden være svært for menstruerende kvinder, at vaske sig og skille sig af med brugte bind og lignende. Uanset om de lever i tætpakkede flygtningelejre eller bevæger sig på flugtruten.

Menstruation kan også afholde nogle piger og kvinder fra at gå i skole og uddanne sig. Det alene på grund af manglende adgang til bind og/eller toiletter.

Læs også: Alle kvinder får menstruation – også i en flygtningelejr

For Dansk Flygtningehjælp er det afgørende, at kvinder er med til at finde løsninger på problemstillinger, der vedrører dem. Ligeledes er det er helt afgørende, at piger og kvinder får en stemme, og bliver hørt. Ikke mindst, når politikere og organisationer tager beslutninger og skaber løsninger for mennesker for flugt.

Hvis situationen for kvinder på flugt for alvor skal forbedres, er det dog ikke nok at hjælpe kvinderne. Der skal mere til. Mere oplysning og mere opbakning fra politikere og det omkringliggende samfund. Derfor uddanner og oplyser vi også mænd og lokalsamfund i kvinders grundlæggende rettigheder. Og vi arbejder med at ændre strukturer og opfattelser, der fastholder kvinder i udsatte og diskriminerende positioner.

Nu behøver jeg ikke længere bekymre mig om mine børn. Projektet har givet os mulighed for at klare os selv.

Aisha, internt fordreven og biavler i Syrien

Dansk Flygtningehjælp støtter piger og kvinder på flugt på en række vigtige områder:

  • Beskytter mod overgreb
  • Uddeler hygiejneartikler
  • Arbejder for at piger kan komme i skole og få en uddannelse
  • Stiller sikre steder til rådighed for kvinder med mulighed for rådgivning
  • Stiller sikre og børnevenlige steder til rådighed, hvor børn kan være børn
  • Yder psykosocial rådgivning efter overgreb
  • Giver piger og kvinder mulighed for at skabe deres egen indkomst, så de kan brødføde sig selv og deres familier
  • Informerer om og sikrer piger og kvinders rettigheder
  • Hjælper med at skaffe juridiske dokumenter
  • Sikrer at kvinder inddrages og får indflydelse

Læs mere om