Krig og katastrofer

Familier flygter for livet i Sudan: Forstå hvorfor på 5 minutter

Siden 15. april har den eskalerende vold i Sudan drevet op mod to millioner mennesker på flugt og medført stærkt øget behov for humanitær nødhjælp og beskyttelse. Forstå krisen på 5 minutter.

Støt
Væbnede angreb, også med tungt artilleri, har præget hverdagen for tusinder af civile sudanesere, siden konflikten brød ud mellem to paramilitære grupper 15. april i år. Her er det hovedstaden Khartoum, hvor et trævarelager er brudt i brand efter intense kampe. AFP

Væbnede angreb, også med tungt artilleri, har præget hverdagen for tusinder af civile sudanesere, siden konflikten brød ud mellem to paramilitære grupper 15. april i år. Her er det hovedstaden Khartoum, hvor et trævarelager er brudt i brand efter intense kampe. AFP

1 - Hvor ligger Sudan?

De fleste fordrevne er flygtet inden for Sudans grænser. Men nabolandene Tchad, Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik, Egypten og Etiopien modtager lige nu et hastigt voksende antal flygtninge fra Sudan.

2 - Hvad er problemet i Sudan?

2 - Hvad er problemet i Sudan?

Siden 15. april i år har flere hundreder sudanesere mistet livet, og tusinder er blevet såret under blodige kampe mellem de to væbnede grupper SAF og RSF. Den eskalerende vold i Sudan har katastrofale konsekvenser for civilbefolkningen og har ført til en alvorlig humanitær situation.

Op mod to millioner mennesker, hovedsageligt kvinder og børn, er blevet tvunget til at flygte. De fleste har søgt tilflugt inden for landets grænser, mens andre er lykkedes med at komme ud af Sudan til f.eks. Tchad, CAR eller Sydsudan.

Samtidig har millioner af mennesker slet ikke mulighed for at flygte, på trods af at de befinder sig i stor fare for både angreb og mangel på helt basale fornødenheder som mad og vand. 

Akut brug for hjælp efter ødelæggende angreb

Ifølge FN har de seneste kampe i delstaten Vestdarfur omfattet tungt artilleri, vilkårlige skudangreb i boligområder og angreb på sundhedsfaciliteter. I storbyen Geneina er op mod 100 krisecentre brændt ned til grunden, ligesom butikker og forsyningsselskaber er enten aktivt ødelagt eller ude af funktion.

FN anslår, at 24,7 millioner mennesker, eller halvdelen af befolkningen i Sudan, har brug for akut humanitær bistand og beskyttelse – en stigning på 57 procent i forhold til begyndelsen af 2023. Samtidig er den humanitære adgang til de nødlidende familier stærkt begrænset.

AP Photo/Sam Mednick

Tusindvis af familier er på flugt i Sudan lige nu

...

Mennesker er fordrevet fra deres hjem i Sudan.

...

Mennesker, der er flygtet til Sudans nabolande.

...

Flygtninge, der er vendt tilbage til Sydsudan efter de nye uroligheder i Sudan.

3 - Hvad skyldes krisen i Sudan?

3 - Hvad skyldes krisen i Sudan?

I 2019 blev den mangeårige autoritære leder Omar al-Bashir væltet, og det gav nyt håb om folkestyre. To år senere opløste et militærkup imidlertid den civile overgangsregering, hvilket udløste politisk og økonomisk uro og genantændte konflikten mellem væbnede styrker i den vestlige Darfur-region og Blå Nil og Kordofan-staterne.

15. april i år brød det løs mellem de to væbnede grupperinger SAF og RSF, og tusindvis af mænd, kvinder og børn er siden blevet fanget i krydsilden.

De blodige kampe kommer på et tidspunkt, hvor den sudanesiske befolkning allerede lider under ustabilitet og klimaforandringer. Ekstremt vejr såsom oversvømmelser og tørke har de seneste år ramt hundredtusinder af mennesker over hele landet, ødelagt afgrøder og gjort det stadig vanskeligere at overleve.

DRC

"Familiernes mad-, vand- og brændstofforsyninger er ved at svinde ind, og de søger mod sikkerhed og hjælp. Vi gør alt for at være parate til at tage imod dem og yde humanitær støtte, uanset hvor de bevæger sig hen."

Davina Jeffery, DRC's landedirektør i Sudan

4 - Hvordan hjælper Dansk Flygtningehjælp i Sudan?

4 - Hvordan hjælper Dansk Flygtningehjælp i Sudan?

På baggrund af vores stærke operationelle tilstedeværelse er vi i DRC Dansk Flygtningehjælp forpligtet til at reagere på den humanitære krise i Sudan og i nabolandene, herunder Sydsudan, Etiopien, CAR og Tchad.

Vi optrapper derfor vores indsats i hele regionen som følge af krisen. I dele af det sydøstlige Sudan leverer vi bl.a. livreddende nødhjælp og beskyttelse til fordrevne familier og værtssamfund.

I Sydsudan har vi indsat mobile nødhjælpshold omkring grænsen, så vi hurtigt kan rykke ud og yde kritisk livreddende hjælp til nyankomne flygtninge fra nabolandet – herunder et stort antal sydsudanesiske flygtninge, der er blevet tvunget til at vende tilbage til deres hjemland som følge af den igangværende konflikt.

Akutte og langsigtede indsatser

Lige nu fokuserer vi på at yde akut livreddende støtte til de mange i og uden for Sudan, der står uden hjem og i forvejen er hårdt ramt af barske levevilkår. Vi uddeler bl.a. telte til midlertidigt husly, og vi giver kontante støttebeløb, så familierne kan købe mad og andre fornødenheder.

Så snart forholdene tillader det, vil vi iværksætte genopretningsindsatser og andre varige løsninger, herunder støtte til, at familier kan komme på fode igen og skabe sig et levebrød.

DRC

5 - Hvad kan jeg gøre for at hjælpe i Sudan?

5 - Hvad kan jeg gøre for at hjælpe i Sudan?

Du kan hjælpe ved at støtte vores kriseindsatser. Med din støtte kan vi give husly og beskyttelse til familier på flugt fra de væbnede angreb i Sudan. Familierne er flygtet i al hast, og de mangler mad, vand og tag over hovedet.

Vi er i gang med at optrappe vores indsatser i Sudan og nabolandene, men behovet ser lige nu ud til at overstige vores kapacitet. Ethvert bidrag vil medvirke til at redde liv. Se herunder, hvordan du kan støtte.

Støt nu

DRC

Siden er tagget med