Sådan hjælper du

Arv og testamente

Stadig flere mennesker opretter et testamente til fordel for Dansk Flygtningehjælp. At støtte på den måde er både betænksomt og smukt. Det er værdifulde bidrag som disse, der giver os mulighed for at fortsætte arbejdet med at give verdens flygtninge en værdig fremtid.

Bliv kontaktet personligt om arv

Prøv arvetesten her

Mange vil have glæde af at skrive testamente. Tag testen her, og se om du er en af dem.

Hvorfor skrive testamente?

Ved at testamentere til Dansk Flygtningehjælp er du med til at hjælpe mennesker på flugt i verdens brændpunkter.

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største internationale humanitære organisation. Vi arbejder i mere end 40 lande. Her står vi parat med akut nødhjælp, beskyttelse og varige løsninger, når kvinder, mænd og børn bliver tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af krig og katastrofer.

Testamente: Arve mest muligt

Dansk Flygtningehjælp er som velgørende organisation fritaget for at betale afgifter til staten af din arv. Og samtidig kan det være en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis du betænker Dansk Flygtningehjælp med minimum 30 % i dit testamente.

Vælger du at testamentere til Dansk Flygtningehjælp, dækker vi omkostninger til at oprette eller tilrette et almindeligt testamente hos en advokat.

Din arv kan være med til at sikre, at Dansk Flygtningehjælp fortsat kan hjælpe mennesker på flugt.

Læs mere: Samtaler om arv og testamente

Læs mere: Samtaler om arv og testamente

Samtalen kan være svær - det ved vi godt. Vi ønsker at gøre det nemmere at åbne for de dybe og meningsfulde samtaler i trygge omgivelser. Derfor har vi lavet et sæt samtalekort til netop dette formål.

Samtaler om arv og testamente

Tal med vores arveansvarlige

Tal med vores arveansvarlige

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, så er du er meget velkommen til at tage direkte kontakt til vores arveansvarlige, Jens Engedal, på enten telefon eller mail.

Du kan også udfylde formularen på denne side, så ringer Jens Engedal til dig personligt.

Ofte stillede spørgsmål om arv og testamente

Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte får omkring arv og testamente. Har du flere eller uddybende spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores arveansvarlige, Jens Engedal.

Hvorfor skal jeg lave testamente?

Ved at oprette et testamente vælger du i stor udstrækning, hvem der skal arve efter dig. Dog er ægtefælle, børn og børnebørn såkaldte tvangsarvinger. De har derfor krav på at arve en del af din formue – normalt minimum 25 procent. De resterende 75 procent råder du som udgangspunkt selv over. Ønsker du, at bestemte personer, organisationer eller formål skal arve, kan du oprette et testamente.

Hvis du ikke er gift og ikke har børn, bestemmer du slev over hele din formue.

Hvilke fordele er der ved at testamentere til Dansk Flygtningehjælp?

Hvis du betænker Dansk Flygtningehjælp i dit testamente, vil din arv være med til at hjælpe mennesker i verdens brændpunkter og give dem håb for fremtiden.

Gratis at oprette eller tilrette testamente

Vælger du at testamentere til Dansk Flygtningehjælp, tilbyder vi at betale advokatens salær for at oprette eller ændre et normalt testamente (Typisk 5.000 kr.). Dog er tilskuddet skattepligtigt.

Betænk Dansk Flygtningehjælp og giv dine arvinger mere - 30%-løsningen

Hvis du ønsker at betænke din familie, men også støtte Dansk Flygtningehjælp, kan du overveje at bruge 30% løsningen.

Betaling af bo- og  tillægsboafgifter

30%-løsningen er en ordning, hvor fx Dansk Flygtningehjælp indsættes i testamentet til at arve 30% af boet på betingelse af, at Dansk Flygtningehjælp betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som modtager 70% af formuen uden at skulle betale afgift. Løsningen er en fordel for dig, som efterlader dig arvinger, der ud over boafgift skal betale tillægsboafgift på 25 pct. Det kan f.eks. være niecer, nevøer eller en god ven.

Da velgørende organisationer ikke selv betaler bo- og tillægsboafgift, betyder det, at familien får lidt mere i arv, og der bliver samtidig et beløb til den velgørende organisation.

Se eksemplerne:

 

Eksempel nr. 1 (2024 tal)

Eksempel på normal udregning af bo- og tillægsboafgift (dvs. dine arvinger betaler selv afgiften). Formue på 1 mio. kr.

Uden 30%-løsning

• Arv i alt kr. 1.000.000 kr.
• Nevø/niece kr. 674.974 kr.
• Staten kr. 325.026 kr.

 

Eksempel nr. 2 (2024 tal)

Eksempel på 30 %-løsningen (dvs. hvor Dansk Flygtningehjælp betaler afgiften). Formue på 1 mio. kr.

Med 30%-løsning

• Arv i alt kr. 1.000.000 kr.
• Nevø/niece kr. 700.000 kr.
• Velgørende organisation kr. 83.724 kr.
• Staten kr. 216.276 kr.

Eksemplerne ovenfor illustrerer, hvordan arvingerne arver 25.026 kr. mere ved at lade en velgørende organisation arve 30% og betale bo- og tillægsboafgiften. Og den velgørende organisation arver omkring 83.000 kr.

Hvordan kan jeg testamentere til Dansk Flygtningehjælp?

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til Dansk Flygtningehjælp, skal du oprette testamente. Du kan testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue.   
 
Du kan vælge følgende:

 • Hvis du har tvangsarvinger (ægtefælle, børn og børnebørn): Op til 75 procent af din formue - angivet som en procentdel i testamentet.
 • Hvis du ikke har tvangsarvinger: Op til 100 procent af din formue - angivet som en procentdel i testamentet.
 • Et bestemt beløb eller bestemte ejendele, som du bestemmer
 • Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betalt  

Dansk Flygtningehjælp skal ikke betale boafgift. Derfor går en arv til os ubeskåret til vores arbejde i verdens brændpunkter. En arv til Dansk Flygtningehjælp – uanset beløb – betyder et forbedret liv for mennesker på flugt. 

Få en uforpligtende snak om, hvad du skal gøre, ved at kontakte vores arveansvarlig Jens Engedal på telefon 3373 5300 eller på email: [email protected]

Hvad kan jeg selv bestemme over i mit testamente?

Har du en ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. Det kaldes tvangsarv.

De resterende 75 procent kan du selv disponere over. Her kan du for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag.

Hvis du ikke har børn eller en ægtefælle, kan du frit råde over hele din formue, når du opretter et testamente.

Hvad går mine penge til, hvis jeg betænker Dansk Flygtningehjælp i mit testamente

Når du testamenterer et bidrag til Dansk Flygtningehjælp, har det stor betydning for familier i verdens brændpunkter. Vi er Danmarks største humanitære organisation, der arbejder i 40 lande verden over. Her står vi parat med akut nødhjælp, beskyttelse og varige løsninger til kvinder, mænd og børn, der er tvunget på flugt fra deres hjem på grund af krig og konflikter.

Dit bidrag går blandt andet til:

 • Akut nødhjælp:
  Uddeling af vand, mad, hygiejnesæt, babyudstyr, tøj, tæpper, køkkengrej.
 • Husly:
  Etablering af flygtningelejre og genopbygning af ødelagte boligområder.
 • Vand og sanitet:
  Uddeling af rent vand, sikring af permanent vandforsyning og latriner.
 • Børneliv:
  Genopbygning af skoler og behandling af traumer og hjælp til undervisning.
 • Projekter der skaber indkomst:
  Støtte til flygtninge med iværksætteri, så de kan skabe sig et livsgrundlag.

Hvad er de formelle krav til et testamente?

For at et testamente er gyldigt, skal det enten underskrives af en notar eller af to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet.

Hvis du vil være sikker på, at testamentet er juridisk korrekt, og at der ikke opstår misforståelser, anbefaler Dansk Flygtningehjælp, at du henvender dig til en advokat.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer at oprette et testamente og give et beløb til mennesker på flugt.

Pris: Hvad koster det at oprette et testamente?

Det koster typisk 5.000 kr. at oprette et testamente hos en advokat. Men prisen afhænger af dine private forhold og ønsker.

Vi giver tilskud til dit testamente
Vælger du at testamentere til Dansk Flygtningehjælp, så dækker vi omkostninger til din advokat, når du opretter et almindeligt testamente. Dog er tilskuddet skattepligtigt.

Tilskud til oprettelse af testamente

Dansk Flygtningehjælp giver tilskud til regningen fra din advokat, hvis vi er indsat i testamentet.

Du skal blot huske, at disse to ting skal være opfyldt:

 • Faktura skal udstedes direkte til Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Flygtningehjælp skal have en kopi af det notarpåtegnede testamente

Kan jeg fortryde eller ændre mit testamente?

Ja, du kan til enhver tid oprette et nyt testamente. Du kan også skrive tilføjelser til dit oprindelige testamente, et såkaldt kodicil. Det kan blandt andet være relevant, hvis der sker ændringer i din familiesituation eller formue.

Hvad er boafgift? Og hvem betaler boafgift af arven?

Boafgift kaldes også arveafgift. Det er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og af, hvordan man er i familie.

Som organisation, der arbejder med nødhjælp, skal Dansk Flygtningehjælp ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke Dansk Flygtningehjælp i dit testamente, går hele beløbet derfor til vores arbejde med at hjælpe mennesker i verdens brændpunkter.

Ægtefæller betaler heller ikke afgift. Men den nærmeste familie skal betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 312.500 kroner (2022).

Alle andre skal også betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 312.500 kroner (2022). Dertil kommer desuden en tillægsboafgift på 25 procent af hele arven.

Arvinger og boafgift

Ægtefælle og velgørende organisationer: 0%

Livsarvinger (herunder børn, børnebørn og oldebørn) samt forældre: 15%
(På arv ud over bundfradraget, som pt. udgør 312.500 kr. pr. bo)

Alle andre arvinger: 15% i boafgift + yderligere 25% i tillægsboafgift. På grund af særlige udregninger bliver dette i alt ca. 36,25%

Hvordan opretter jeg et testamente?

Det er faktisk ikke så vanskeligt at oprette et testamente, som mange mennesker tror. Ved at dele processen op i tre trin, kan du få et overblik og komme godt i mål.

 1. Hvem skal arve dig, og hvad skal de arve
  Det allerførste, du skal gøre, når du vil oprette testamente, er at finde ud af, hvem du gerne vil have skal arve dig, og hvad de skal arve.

 2. Få hjælp til at oprette testamentet
  I princippet kan du selv skrive dit testamente, men Dansk Flygtningehjælp anbefaler, at du får hjælp af en advokat.

Hvis du indsætter Dansk Flygtningehjælp i dit testamente, kan du få tilskud til din regning fra advokaten på op til 5.000 kr. inkl. moms.

 1. Få testamentet underskrevet hos en notar 
  Du kan oprette et testamente enten som vidnetestamente eller notartestamente. Vi anbefaler helt klart, at du får testamentet oprettet som et notartestamente.

  Når du vælger et notartestamente, bliver der opbevaret en kopi af det i et centralt arkiv. Så er du helt sikker på, at det bliver fundet, når du dør, så dine ønsker bliver opfyldt.

Notaren er en embedsmand i din lokale skifteret. Du kan finde nærmere oplysninger på www.domstol.dk (Det koster 300 kr.).

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som du ikke selv kan råde over i testamentet, fordi dine arvinger har krav på at få den.

Tvangsarven udgør 25 procent af din formue.

Det er kun ægtefælle, børn og børns efterkommere, der er tvangsarvinger.

Hvis du ikke har en ægtefælle eller livsarvinger, kan du disponere over hele din formue i et testamente.

Hvem er mine arvinger?

Dine arvinger er de nærmeste medlemmer i din familie. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

 1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
 2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
 3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse. Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.

Det Gode Testamente

Det Gode Testamente

Dansk Flygtningehjælp er en del af Det Gode Testamente. Det er mere end 50 velgørende organisationer, som er gået sammen for at være bedre til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Læs mere om Det Gode Testamente på deres hjemmesiden her 

Hvordan man optimerer sin arv til velgørende formål gennem testamente 

Velgørende formål kan have en betydelig indvirkning på menneskers liv og samfundet som helhed. Mange mennesker ønsker at give en del af deres arv til velgørende formål gennem deres testamente.

Men hvordan kan man optimere sin arv på den bedst mulige måde? 

Gennem planlægning og rådgivning kan du sikre, at din arv bliver brugt på en måde, der afspejler dine værdier og hjælper med at gøre verden til et bedre sted.  

På denne side, kan du læse lidt om, hvordan du kan optimere din arv til velgørende formål gennem dit testamente. Men vi står naturligvis også til rådighed for en helt uforpligtende samtale. 

Fordele ved at optimere dit testamente for velgørenhed 

Når du optimerer dit testamente for velgørenhed, er der flere fordele, du kan opnå. Først og fremmest kan du sikre, at dine midler bruges på en måde, der er i overensstemmelse med dine værdier og mål.  

Ved at specificere de velgørende organisationer eller formål, du ønsker at støtte, kan du have tillid til, at dine penge vil blive brugt på en meningsfuld måde. 

Derudover kan du også opnå skattemæssige fordele ved at donere til velgørenhed gennem dit testamente. Så både arvinger og en velgørende organisation får mere ud af det, du giver videre. 

En anden fordel ved at optimere dit testamente for velgørenhed er, at det kan hjælpe med at minimere eventuelle konflikter blandt arvingerne.

Ved at specificere dine ønsker klart og tydeligt kan du reducere risikoen for uenigheder eller retssager efter din død.  

Dette kan være en værdifuld måde at sikre, at din arv bliver håndteret på den måde, du ønsker. 

Sådan opretter du et testamente til velgørenhed 

Når du ønsker at oprette et testamente til velgørenhed, er det vigtigt at få professionel rådgivning og bistand.

En advokat, der er specialiseret i arveret og velgørenhed, kan hjælpe dig med at strukturere dit testamente på en måde, der opfylder dine ønsker og sikrer, at dine midler bruges på en meningsfuld måde efter din død. 

Først og fremmest skal du identificere de velgørende organisationer eller formål, du ønsker at støtte. Det er vigtigt at vælge organisationer, der har en mission og værdier, der er i overensstemmelse med dine egne. 

Derefter skal du overveje, hvor meget du ønsker at donere til velgørenhed. Dette kan være en fast procentdel af din samlede arv eller et specifikt beløb. Det er vigtigt at være realistisk og tage hensyn til eventuelle økonomiske forpligtelser eller behov hos dine øvrige arvinger. 

Endelig skal du søge professionel rådgivning for at sikre, at dit testamente er juridisk gyldigt og opfylder alle gældende love og regler.

En advokat kan hjælpe dig med at strukturere dit testamente på en måde, der maksimerer skattemæssige fordele og sikrer, at dine ønsker bliver opfyldt. 

Skattemæssige fordele ved at donere til velgørenhed gennem et testamente 

Når du donerer til velgørenhed gennem dit testamente, kan du opnå skattemæssige fordele.

Du kan ofte få fradrag for det beløb, du donerer til velgørende formål, hvilket kan reducere den arveafgoft, der skal betales af din arv. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskellige regler og begrænsninger for skattefradrag for velgørende donationer.

Derfor er det vigtigt at få professionel rådgivning fra en advokat eller skatteekspert for at sikre, at du maksimerer de skattemæssige fordele, du kan opnå. 

Kontakt os for at få en indledende og helt uforpligtnede samtale. 

Bliv kontaktet personligt om arv

Siden er tagget med