Sådan hjælper du

Vilkår for donationer

Læs om vilkårene for din donation

Støt

Vilkår

Forpligtelser

Der er ingen modydelse fra DRC Dansk Flygtningehjælp til gavegiver, ligesom gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Fortrydelse

Der gives ingen fortrydelsesret på donationer.

Reklamation

Klager over fejl eller problemer ved donationen rettes til:

Sikkerhed ved donationer

Kreditkortoplysninger håndteres af vores betalingsudbydere, der er blandt de ledende udbydere af online-betaling i verdenen. Vores løsning overholder de højeste PCIstandarder, og al kommunikation vedrørende penge og kortoplysninger er krypterede.

Varemærke og copyright

Navnet ”DRC Dansk Flygtningehjælp” og tilhørende logo er ejet af DRC Dansk Flygtningehjælp og må ikke benyttes eller kopieres af andre uden samtykke fra DRC Dansk Flygtningehjælp. Alt indhold på DRC Dansk Flygtningehjælps hjemmeside og tilknyttede sider er ejet af DRC Dansk Flygtningehjælp og må ikke benyttes eller kopieres af andre uden samtykke.

Brugerens materiale

Du giver DRC Dansk Flygtningehjælp tilladelse til at anvende alt materiale og alle meddelelser du uploader, i forbindelse med brug af hjemmesiden, til promovering af den enkelte indsamling, indsamlingsplatformen eller DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde generelt. Som eksempel kan DRC Dansk Flygtningehjælp anvende et skærmprint af din indsamlingsside til promovering af indsamlingsplatformen.

Forbudte aktiviteter

Du indvilliger i at handle forsvarligt og lovligt, når du bruger hjemmesiden. Hjemmesiden må ikke anvendes til ulovlige formål eller på andre måder, der forventeligt kan skade andre personer. Hjemmesiden er tiltænkt almene brugere af internetnet. Du indvilliger i ikke at bruge hjemmesiden til følgende:

Erstatningsansvar

Det er ikke DRC Dansk Flygtningehjælps ansvar at bekræfte sandheden af de oplysninger, der er givet af indsamlere, bidragsydere eller enhver anden bruger af hjemmesiden. DRC Dansk Flygtningehjælp kan ikke holdes ansvarlig for nogen oplysninger, bekræftelse eller udtalelse på hjemmesiden af indsamlere, bidragsydere eller enhver anden bruger af hjemmesiden.

Deaktivering af indsamlinger

DRC Dansk Flygtningehjælp kan, med eller uden grund, og uden forudgående meddelelse, opsige din konto samt lukke din adgang til hjemmesiden. Uden at begrænse det ovenstående vil følgende føre til DRC Dansk Flygtningehjælps opsigelse af din brug af hjemmesiden:

Du indvilliger i, at alle opsigelser sker efter DRC Dansk Flygtningehjælps skøn, og at DRC Dansk Flygtningehjælp ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for opsigelsen af din konto eller din adgang til hjemmesiden. Opsigelsen af din konto vil medføre deaktivering af alle indsamlingssider, der er forbundet med kontoen. Hvis årsagen til, at DRC Dansk Flygtningehjælp opsagde din konto, bliver løst, kan kontoen og alle indsamlingssider forbundet hermed genaktiveres. Du har som indsamler altid mulighed for at deaktivere og/eller slette din indsamlingsside.

Gældende lov og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist vedrørende disse vilkår og betingelser afgøres efter dansk ret ved den relevante danske domstol.

Ændring af vilkår og betingelser

DRC Dansk Flygtningehjælp forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel. Foretages der ændringer, vil de træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at være opmærksom på ændringer af vilkårene og betingelserne.

Siden er tagget med