Giv livreddende hjælp til familier på flugt

Krigen i Ukraine sender millioner af mennesker flugt - både inden for landets egne grænser og til nabolande. Dit bidrag sikrer udsatte familier husly, mad, varme og hygiejneartikler i den kaotiske og usikre situation.

Tak fordi du hjælper

frequency here amount here
Støt nu
Charlotte Slente, Generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Vi har ikke kontrol over fremtiden. Vi kan hverken sikre familierne fred eller frihed. Men det vi KAN gøre, er at give håb og akut hjælp

Charlotte Slente, Generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Enhver donation er afgørende

Enhver donation er afgørende

Vi er til stede både i Ukraine og i nabolandene Polen, Moldova og Rumænien. Her hjælper vi de mange tusinde familier, kvinder og børn, der er fordrevet fra deres hjem i det krigshærgede Ukraine. De fleste har brug for helt basale fornødenheder som mad, vand og husly.

Send hjælp nu

Mennesker på flugt:

Støtte til internt fordrevne

I Ukraine er uddeling af basal nødhjælp - fødevarer, hygiejneartikler, tøj og kontanter - stadig yderst aktuelt. Mange millioner internt fordrevne børn, unge og voksne lever fortsat på flugt rundt om i landet. 

Byen Lviv er blevet et knudepunkt for millioner af internt fordrevne, der søger husly og beskyttelse. Andre har brug for hjælp, mens de passerer gennem byen på vej mod Polen, Rumænien, Moldova eller andre steder i Europa. Vi er til stede med juridisk rådgivning og ekspertise i beskyttelse for at tilbyde assistance til de mennesker, der har brug for hjælp eller vejledning.

På herberger og andre midlertidige bosteder har vi sikret uddeling af bl.a. hygiejneartikler til de internt fordrevne. En støtte, der er med til at sikre levestandarden i de fælles centre, der i mange tilfælde huser flere internt fordrevne, end de reelt har kapacitet til. 

Minerydning er afgørende for hjemvendtes sikkerhed 

Minerydning er afgørende for hjemvendtes sikkerhed 

Som en af de centrale internationale organisationer, der siden 2014 har arbejdet med minerydning i det østlige Ukraine, har DRC Dansk Flygtningehjælp indgået en aftale med den ukrainske regering om at styrke indsatsen med at fjerne miner og andre efterladte eksplosiver fra den igangværende krig. Dette arbejde er afgørende for, at civile kan leve sikkert i deres hjemområder, og fordrevne personer kan vende sikkert hjem.  

Sideløbende underviser vi børn, unge og voksne fra alle samfundslag i, hvordan de håndterer farerne, og informerer om fund af rester af eksplosiver og miner, der kan gemme sig i boligområder, skoler, legepladser, landbrugsjord og andre steder, hvor de plejede at færdes.   

Det vurderes at mindst 10 regioner i Ukraine skal mineryddes, og at der vil være brug for hjælp til minerydning i et samlet område på omkring 200.000 km2 - svarende til næsten fem gange Danmarks størrelse. 

Vores kriseindsatser i og omkring Ukraine

DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder tæt sammen med FN for at koordinere en effektiv og bredspektret humanitær indsats. Gennem tæt samarbejde med en lang række lokale partnere mobiliserer vi følgende aktiviteter i og omkring Ukraine:

  • Akut individuel beskyttelse
  • Kontante støttebeløb
  • Uddeling af fødevarer og anden basal nødhjælp
  • Husly og på sigt renovering
  • Psykosocial støtte
  • Juridisk rådgivning
  • Minerydningsaktiviteter
  • Koordinering og fortalervirksomhed

Se flere fakta og tal om vores kriseindsatser i og omkring Ukraine her 

Dansk Flygtningehjælp i Ukraine

DRC Dansk Flygtningehjælp er til stede i Ukraine. Vi har været i landet siden 1998 og opbygget en stærk platform for samarbejde omkring nødhjælpsindsatser med lokalsamfund, nationale og lokale myndigheder.

Vi opskalerede vores tilstedeværelse i 2014, hvor to områder i den østlige Donbass-region erklærede sig som selvstændige stater, hvilket førte til en de-facto-opdeling af Ukraine. Konflikten sendte næsten to millioner på flugt internt og eksternt og medførte store humanitære behov. Før den nuværende krise havde 3,4 millioner mennesker i Ukraine brug for humanitær bistand.

Vores lokale medarbejdere i Ukraine er specialiseret inden for specifikke sektorer, der understøtter de mest akutte behov. Og vores mission og værdier er centreret omkring støtte til mennesker på flugt fra krig og væbnet konflikt.