Livet som flygtning

Flydende køkkenhaver i Sydsudan

Voldsomme oversvømmelser har ødelagt landbruget for familier i Sydsudan. Vi er til stede i landet for at etablere løsninger, der tilpasser sig de drastiske klimaforandringer. To af dem er flydende køkkenhaver og "chinampas".

Støt
Oversvømmelserne i Sydsudan tager til.

Oversvømmelserne i Sydsudan tager til.

Der er brug for varige løsninger

I 2022 var en million mennesker direkte påvirket af oversvømmelser i Sydsudan. De enorme mængder vand har ødelagt tusindvis af familiers landbrug - landbrug, som de er direkte afhængige af for at overleve.

Og det nytter ikke blot at genplante og vente på en ny høst, for prognoser forudser endnu mere regn og hyppigere oversvømmelser i fremtiden.

Der er derfor brug for langvarige løsninger, der tilpasser sig den nye virkelighed, klimaforandringerne har skabt for Sydsudans befolkning.

Flydende køkkenhaver og "chinampas"

Flydende køkkenhaver og "chinampas"

Et af vores klimatilpasningsprojekter er flydende køkkenhaver. Det er haver, der flyder på vandet, og som derfor kan tilpasse sig stigninger i vandstanden, når oversvømmelser pludselig rammer. De er altså mere modstandsdygtige over for ekstremt vejr og hjælper samtidig med at imødekomme familiers fødevarebehov. En direkte nødvendig innovation i en stærkt udfordret kontekst!

Og så er der "chinampas" - en plantemetode, der peger helt tilbage til de gamle Aztekere i Latinamerika! Modsat de flydende køkkenhaver er chinampas stationære platforme. De er lavet af naturlige materialer, træ og plantemasse, hvilket bidrager til at opretholde fugten, så afgrøder kan overleve selv i tørre perioder. Chinampas styrkes og forhøjes af træstolper og bygges, når vandet er lavt. Når oversvømmelsen pludselig rammer, fremstår platformene som små øer i vandet.

Kendetegnende for de flydende køkkenhaver og chinampas er, at mange forskellige afgrøder vokser sammen, hvilket giver et større og bedre output af høsten. Nogle familier har endda så god en høst, at de kan sælge deres grøntsager lokalt og på den måde skabe sig en indtægt.

DRC Dansk Flygtningehjælp i Sydsudan

DRC Dansk Flygtningehjælp i Sydsudan

Flydende køkkenhaver er blot en af flere klimatilpasningsprojekter, som DRC Dansk Flygtningehjælp siden 2017 har etableret i Sydsudan.

Sydsudan er blandt de fem lande i verden, der er mest sårbare over for klimaforandringerne. Befolkningen lider under uregelmæssige nedbørsmønstre og langvarige oversvømmelser. I 2021 så vi i nogle områder, at vandstanden steg til hidtil usete niveauer og påvirkede områder, der ikke før var blevet oversvømmet. 

Netop derfor er det vigtigt, at vi styrker og støtter befolkningen i at tilpasse sig det ændrede klima.

 

 

Fakta om Sydsudan

I flere årtier har Sydsudan været præget af en voldsom og blodig borgerkrig. Først i kampen for at løsrive sig fra Sudan, som lykkedes i 2011, hvor landet fik sin uafhængighed. Men kun to år efter brød landet igen ud i voldsomme kampe mellem regeringen og oppositionen, som hurtigt bredte sig til resten af landet.

Samtidig er landet ekstremt sårbart over for klimaforandringer og er bagud på tilpasningsstrategier. Både konflikt og voldsomme oversvømmelser har derfor de seneste år tvunget tusindvis af familier på flugt. 

Sydsudans flygtningekrise er nu den største i Afrika, med over 2.3 millioner sydsudanesiske flygtninge, der er flygtet ud af landet og videre til Etiopien, Kenya, Sudan og Uganda. Ca. 2 millioner lever som internt fordrevne i Sydsudan, der derover også huser omkring 337.000 flygtninge - hovedsageligt fra Sudan.

Siden er tagget med