Livet som flygtning

Fra Venezuela til Colombia: En kamp for overlevelse

Over 2 millioner mennesker har taget flugten fra Venezuela til nabolandet Colombia. Livet her synes bedre end den enorme ustabilitet og ekstreme fattigdom, venezuelanerne flygter fra. Men uden humanitær hjælp vil mange familier være lige vidt.

Støt
Tusindvis af venezuelanske familier lever i uformelle bosættelser i Colombia. DRC

Tusindvis af venezuelanske familier lever i uformelle bosættelser i Colombia. DRC

De venezuelanske familier er flygtet fra et sted, der er værre end dette. Det vidner om en fuldkommen desperat kamp for overlevelse.

Yann Cornic, landedirektør for DRC Dansk Flygtningehjælp i Colombia

En af verdens største flygtningekriser findes i Colombia lige nu

Det er nok de færreste, der tænker på Colombia som et land med en flygtningekrise. Ikke desto mindre er landet vært for Sydamerikas største population af migranter og flygtninge. Og de seneste års udvikling har gjort landets flygtningekrise til en af de mest omfattende i verden.

Som følge af 50 års borgerkrig er 8,5* millioner colombianere i dag på flugt i deres eget land. Samtidig gør den geografiske placering landet til knudepunkt for flere store migrationsruter. Adskillige flygtninge og migranter har i flere år benyttet det udelukkende til gennemrejse – ofte på en videre færd mod USA.

Men fra 2018 begyndte billedet at ændre sig.

Den økonomiske og politiske situation i nabolandet Venezuela har de seneste år drevet en stor del af befolkningen på flugt. I flere år har de lidt under daglige strømsvigt og katastrofal mangel på mad, lægehjælp og medicin. Priserne på ganske almindelige dagligvarer er eksploderet, og inflationen betyder, at en månedsløn kun rækker til en pakke cornflakes, lidt mælk og et par æg. Altså langt fra nok til at holde sulten på afstand.

Vedvarende ustabilitet og ekstrem fattigdom betyder, at over 2 millioner* venezuelanere i dag lever på flugt i Colombia.

*Kilde: UNHCR

Ti kilometer fra grænsen til Venezuela, midt i La Guajira-ørkenen i Colombia, ligger en nedlagt landingsbane. Her har 12.000 venezuelanere bosat sig i huse af affaldssække, presenninger og blikplader DRC

Flugten til Colombia: Hvad venter på den anden side af grænsen?

Flugten til Colombia: Hvad venter på den anden side af grænsen?

I Colombia er adgangen til mad bedre, og udsigterne til at få arbejde knap så lange. Alligevel lever de fleste venezuelanere i Colombia et illegalt og usikkert liv.

I storbyerne slår de sig ned i små lejligheder, hvor huslejen skal falde dag til dag. "Pagar a día" kalder man disse lejemål. Andre samles i store, uformelle bosættelser nær grænseovergangene.

I grænsebyen Maicao finder man eksempelvis La Pista. En nedlagt landingsbane på godt 3 km, der i dag agerer bosættelse for mere end 12.000 venezuelanere. I mangel af bedre har familierne her bygget deres hjem af affaldssække, blikplader og hullede presenninger. De har ingen kloakering i området. Ingen adgang til rent drikkevand. Og flere børn er så fejlernærede, at deres hår er helt lyst grundet mangel på melanin. 

Mange familier har boet langs den nedlagte landingsbane, siden den blev etableret som bosættelse for seks år siden.

Vi tør ikke lade vores børn komme ud, så vi bliver mest indenfor. Der er forsvundet en del børn i området. Ingen ved, hvorhen. Men det er stadig bedre at være i Colombia, for her kan vi skaffe mad.

Roxana, venezuelaner i Bogotá

I Colombias slum: Desperation fører til kriminalitet og 'survival sex'

I Colombias slum: Desperation fører til kriminalitet og 'survival sex'

Miljøet er ofte enormt usikkert i de urbane områder, hvor venezuelanske familier har råd til at bosætte sig. Risikoen for overgreb, vold og kidnapning holder børn og kvinder indendøre, og det gør det kun endnu sværere at få en reel hverdag til at fungere.

Og når pengene til sidst slipper op, træder desperationen ind.

Både trafficking og smuglere, der udnytter venezuelanere, er desværre kendte problemstillinger i Colombias storbyer. Unge mænd tvinges ud i kriminalitet, mens helt unge piger ender i prostitution – eller survival sex, som de kalder det. De ser ikke anden udvej end at sælge deres krop, hvis de vil overleve.

Andre, børn som voksne, tjener til dagen og vejen ved at samle skrald på store vogne og aflevere det på genbrugsstationer. Hårdt arbejde for næsten ingen penge. 

DRC

Video fra Colombia: Papirer er afgørende nødhjælp

Et af de største problemer for venezuelanere i Colombia er, at de mangler identitetspapirer. Uden dem kan de ikke få fast arbejde, de kan ikke komme til lægen, og børn kan ikke komme i skole. De er kort sagt forhindret i at opbygge den stabile tilværelse, de ellers flygtede i håb om at finde.

”Min søn ville have været død i dag, hvis han ikke havde haft sine papirer. Jeg er meget taknemmelig og lettet”

Karin, Venezuelaner i Colombia

Det gør Dansk Flygtningehjælp

Siden 2018 har DRC Dansk Flygtningehjælp arbejdet for at hjælpe venezuelanere i Colombia. Vi er både til stede i landets storbyer og langs kysten ved grænseovergange. Her identificerer vi akutte behov og yder individuel beskyttelse til udsatte familier. En vigtig del af indsatsen er også at sikre de mange venezuelanere på flugt identitetspapirer, så de kan få adgang til vigtige ydelser og søge om lovligt ophold.

I grænsebyen Maicao driver vi desuden en transitlejr,. Her kan nyankomne familier få akut adgang til essentielle faciliteter som rent vand, mad og lægehjælp, og hvor børnene kan få trygge rammer at lege i.

Derudover består hjælpen i:

  • Akut individuel beskyttelse
  • Juridisk rådgivning / hjælp med opholdstilladelse
  • Kontante støttebeløb
  • Midlertidigt husly
  • Minerydning
  • Uddeling af fødevarer og hygiejnekits
  • Psykosocial støtte til ofre for overgreb
  • Rettighedsbaseret oplysning
  • Uddeling af skolematerialer til børn

Siden er tagget med