Livet som flygtning

Genbrug af plast

Plastikaffald udgør en kæmpe udfordring i Kenya. Samtidig er antallet af flygtninge i landet stigende. I samarbejde med Unilever og Mr. Green Africa driver vi derfor "Fair Recycling", der på en og samme tid sikrer, at plast bliver genbrugt og flygtninge kommer i job.

Støt
Sortering af plastaffald i Nairobi, Kenya. DRC

Sortering af plastaffald i Nairobi, Kenya. DRC

Derfor er plasthåndtering vigtig

Produktion og afbrænding af plast tager hårdt på klimaet, og det plast, der ikke indsamles, havner ofre i naturen og havene, hvor det tager mange år at nedbryde. Det er f.eks. poser, vandflasker og mademballage.

Selv om plastikforurening især forekommer i fattige lande, betyder det ikke, at disse lande bruger mere plastik. Tværtimod handler det om, at de ikke har ressourcerne eller systemerne til at håndtere de enorme mængder plastikaffald.

Det gælder også i Kenya. Og ud over plastikudfordingen står landet også med en halv million flygtninge, der har svært ved at få arbejde. Begge dele er resultat af mangel på formel organisering. Mangel på et bæredygtigt system.

Det vil vi være med til at skabe!

 

Fair Recycling – sådan fungerer det

Fair Recycling – sådan fungerer det

I Kenya flyder det med plastikaffald i byrummet. En af de helt store udfordringer er, at affaldet enten ikke bliver indsamlet – eller også bliver det fjernet af affaldsopsamlere, der lever i ekstrem fattigdom og arbejder under enormt ringe forhold.

Vi har derfor indgået et samarbejde med plastic recycle-virksomheden Mr. Green Africa om at indsamle, sortere og genanvende de store mængder plastikaffald.

Under projekttitlen "Fair Recycling" integrerer vi flygtninge og andre marginaliserede grupper i arbejdet.

Affaldet bliver sorteret på en affaldsstation i Nairobi, Kenya. Herfra bliver det købt af Unilever, der sørger for, at det bliver genbrugt til nye forbrugerprodukter. 

DRC

Projektet tilfører værdi til flygtninges hverdag

Projektet tilfører værdi til flygtninges hverdag

Helt konkret involverer vi flygtninge og andre udsatte i træningsprogrammer og sikrer, at de får ordentlige arbejdsforhold og en fast indtægt, så de kan skabe sig en mere sikker hverdag. 

Projektet bidrager altså ikke blot til et mere klimavenligt og cirkulært genbrugssystem for plast i Kenya. Det sikrer også ordentlige arbejdsforhold, øget indkomst og livsværdi for udsatte – og ofte udstødte – grupper i samfundet, herunder flygtninge.

DRC

Fakta om Kenya

Kenya er vært for 561.836 flygtninge og asylansøgere, overvejende af somalisk og sydsudanesisk oprindelse. Langt de fleste familier bor i flygtningelejrene Dadaab, Kakuma og Kalobeyei, mens omkring 88.884 bor i Nairobi og andre byer.

DRC Dansk Flygtningehjælp har opereret i Kenya siden 2005 og er en af FNs Flygtningeorganisations største partnere i landet. 

Siden er tagget med