Livet som flygtning

Pushbacks: Ulovligt at tvinge flygtninge tilbage over grænsen

Mere end 5.000 mænd, kvinder og børn er blevet ’skubbet tilbage’ over en grænse, de havde krydset i 2022. Det er en ulovlig praksis, der desværre er en udbredt praksis langs EU’s grænser.

Støt nu
Pushbacks er ulovligt. Alligevel er det ved at være en normal metode langs EU's grænser.

Pushbacks er ulovligt. Alligevel er det ved at være en normal metode langs EU's grænser.

Pushbacks er ulovligt

Pushbacks er er en ulovlig praksis, hvor flygtninge bliver ’skubbet’, altså tvunget, tilbage over en grænse, de har krydset. Det er en farlig og desværre stigende tendens. Her bruger landene voldsomme og umenneskelige metoder til at sende udsatte mennesker tilbage over den grænse, de har forsøgt at krydse.

Desværre ser det ud til at pushbacks er ved at blive en almindelig praksis langs grænser i EU.

Dansk Flygtningehjælp laver løbende rapporter om pushbacks. Det gør vi sammen med seks andre internationale organisationer. Rapporterne er en del af initiativet PRAB (Protecting Rights At Borders).

Den seneste rapport dokumenterer mere end 5.000 tilfælde. Altså situationer, hvor mænd, kvinder og børn er blevet skubbet tilbage over en grænse i 2022.

Mange hændelser med pushback involverer også børn, viser rapporten. Langt de fleste er sket ved grænsen mellem Bosnien-Hercegovina og EU-landet Kroatien.

Voldsom praksis og beslaglæggelse af personlige ejendele

Pushbacks, hvor man ulovligt bliver tvunget tilbage over en grænse, er i sig selv en særdeles voldsom behandling. Men derudover oplever mange desværre også, at deres ejendele som telefoner og kontanter ofte bliver ødelagt eller konfiskeret af myndigheder langs grænserne.

Formålet er tilsyneladende at fjerne beviser for den ulovlige praksis. Men det kan også være for personlig berigelse for enkeltpersoner blandt myndighederne, viser rapporten.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Medlemslande har ret til at beskytte egne grænser, men menneskerettighederne skal overholdes. Rettighedskrænkelser langs EU's ydre og indre grænser er en sort plet på EU's omdømme.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Rapporten har registreret mere end 5.000 tilfælde af Pushbacks i 2022.

Rapporten har registreret mere end 5.000 tilfælde af Pushbacks i 2022.

Om PRAB-rapporten

Rapporten bygger på data om ulovlig afvisning og behandling af mennesker, der søger beskyttelse langs Europas grænser.

De såkaldte pushbacks er blevet registreret i forbindelse med, at Dansk Flygtningehjælp og andre organisationerne har ydet juridisk rådgivning og støtte til de pågældende flygtninge og migranter.

Rapporten anslås kun at afsløre toppen af isbjerget. Mange steder langs de monitorerede ruter bliver NGO’er forhindret i at registrere og dokumentere omfanget af ulovlige pushbacks.

Mørketallet øges desuden ved, at folk undgår at få deres oplevelser registreret. Mange frygter ganske enkelt, at det kan få konsekvenser for deres status, eller at de vil blive forhindret i at rejse videre.

Læs hele rapporten her (engelsk)

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Vi taler om mennesker i en ekstremt sårbar position. At stjæle eller ødelægge deres meget få værdigenstande - ikke mindst deres telefoner, som for mange er en væsentlig livline - er en absolut skændsel.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Spørgsmål og svar om pushback af migranter og flygtninge

Pushbacks af migranter og flygtninge er en ulovlig metode, hvor mennesker bliver tvunget tilbage over en grænse, som de har krydset. Det er en ulovlig metode, som nogle lande bruger for at sikre, at der ikke kommer flygtninge og migranter ind over grænsen.

Alle stater er forpligtet til at gøre det muligt at søge asyl, hvis man kommer ind over grænsen fra et andet land. Det fastslår FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Asylbehandlingen skal sikre, at mennesker ikke sendes tilbage til et land, hvor de er i risiko for forfølgelse og tortur – såkaldt ’non-refoulement’.

Det er ulovligt at udvise grupper af mennesker kollektivt. Og der er krav om, at alle mennesker - også migranter og flygtninge - skal behandles med respekt og værdighed.

Siden er tagget med