Børn på flugt

Et trygt sted giver krigens børn plads til at tale om frygt og sorg

I Ukraines nabolande Polen, Rumænien og Moldova har vi i DRC Dansk Flygtningehjælp fokus på den mentale sundhed hos de mennesker, krigen har fordrevet. Derfor har vi blandt andet sikret, at der er steder for børn, hvor de trygt kan lege, lære og tale om alle de svære følelser.

Støt
Vi har etableret særlige områder til børn, hvor de trygt kan deltage i aktiviteter, socialisere, lege, lære og udtrykke følelser gennem kreativitet, fortællinger og fællesskaber. I Rumænien og Moldova har vi særligt fokus på beskyttelse af ukrainske børn og kvinder. DRC

Vi har etableret særlige områder til børn, hvor de trygt kan deltage i aktiviteter, socialisere, lege, lære og udtrykke følelser gennem kreativitet, fortællinger og fællesskaber. I Rumænien og Moldova har vi særligt fokus på beskyttelse af ukrainske børn og kvinder. DRC

Vi er i byerne og ved grænseovergangene

Mens bombardementer på 12. måned sender børn, kvinder og mænd i beskyttelsesrum og til fronten, søger mange ukrainere fortsat mod nabolandene for at finde et sikkert sted at være. Tæt på deres hjemland.

Især mødre, børn og ældre krydser grænser. Flygtningestrømmene har givet særlige udfordringer.

Polen, Rumænien og Moldova er de nabolande, der har modtaget flest flygtninge fra Ukraine. Polen er det primære asylland i Vesteuropa for ukrainere, og det er derfor også det naboland, hvor vores arbejde er mest omfattende.

Vi arbejder især i de store byer og ved grænseovergange, hvor mange fordrevne ukrainere samles.

Kreativitet, leg og fællesskab

Kreativitet, leg og fællesskab

Et stort fokusområde for vores arbejde i de tre nabolande er mental sundhed. Vi sikrer blandt andet psykosocial hjælp til børn og voksne for at støtte deres håndtering af traumatiske oplevelser og usikkerheden i den aktuelle situation.

Vi har også etableret særlige områder til børn, hvor de trygt kan deltage i aktiviteter, socialisere, lege, lære og udtrykke følelser gennem kreativitet, fortællinger og fællesskaber. I Rumænien og Moldova har vi særligt fokus på beskyttelse af ukrainske børn og kvinder.

At sikre, at mennesker fra Ukraine modtager beskyttelse og humanitær bistand, er et vigtigt princip for vores arbejde i nabolandene. Vores tilgang er flerstrenget: Vi støtter nationale myndigheder, civilsamfundet og FN i at håndtere tilstrømningen af de fordrevne. Og vi støtter lokale aktører, så de kan yde beskyttelse og humanitær bistand til de fordrevne og værtssamfundene.

Styrken i at samarbejde med lokale partnere er blandt andet deres viden om den lokale kontekst samt kulturelle og juridiske forhold.

DRC Dansk Flygtningehjælp

Vinterens kulde har ramt hårdt

Mange ukrainere er flygtet med meget få ejendele og penge. Samtidig har vinterens kulde ramt hårdt midt i en energikrise og global inflation, der har givet ekstra usikkerhed. Derfor er det en prioritet for os at sikre basale forsyninger til de mest sårbare, herunder vinterartikler som for eksempel varmt tøj.

Derudover har vi blandt andet givet juridisk støtte og information, sikret husly, uddelt kontante engangsbeløb og taget initiativ til en række forskellige indsatser, der favner andre aktuelle humanitære behov.

Sikker og værdig humanitær hjælp er et vigtigt princip for os. Derfor er en del af vores indsats i Ukraines nabolande også at uddanne lokale organisationer til at kunne håndtere de udfordringer, de kan møde i arbejdet med de mange nye flygtninge. Takket være fleksible midler er det muligt.

Gennem DRC Dansk Flygtningehjælps kurser og seminarer har lokale partnere blandt andet lært om Core Humanitarian Standards (CHS), med særligt fokus på ansvarlighed over for de involverede befolkningsgrupper samt om beskyttelse af børn og andre særligt udsatte grupper.

 Læs mere og støt vores arbejde her

Siden er tagget med