Krig og katastrofer

Klimaflygtninge: En global krise, der kræver øjeblikkelig handling

Antallet af mennesker, tvunget på flugt pga. klimaforandringer, er en presserende global udfordring, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed og effektive løsninger fra det internationale samfund.

Støt
Antallet af klimaflygtninge stiger støt Ed Ram/Getty Images

Antallet af klimaflygtninge stiger støt Ed Ram/Getty Images

Antallet af klimaflygtninge stiger støt

Klimaflygtninge er mennesker, der som følge af klimaforandringerne er tvunget på flugt fra deres hjem. I modsætning til andre flygtninge, der flygter på grund af konflikter eller forfølgelse, flygter klimaflygtninge fordi deres naturlige miljø er blevet ødelagt af tørke, oversvømmelser eller andre naturkatastrofer, der gør deres hjem ubeboelige. 

Mere end 30 millioner mennesker verden over lider under klimaforandringer i en grad, hvor de har været nødt til at flygte fra deres hjem. Det er børn og voksne, der har mistet deres levebrød og nu lider under massiv fødevareusikkerhed og øget sårbarhed over for sygdomsudbrud.

Og vi har kun set toppen af isbjerget. Antallet af klimaflygtninge forventes at stige markant over de næste år. Derfor kræver krisen øjeblikkelig opmærksomhed!

 

Klimaforandringer fører til kamp om ressourcer

Klimaforandringer fører til kamp om ressourcer

Klimaforandringerne forekommer ofte i områder befolket af verdens allermest sårbare grupper – heriblandt flygtninge og fordrevne – og de er med til at puste til allerede eksisterende konflikter.

For når massiv tørke har udtørret marker og dræbt hver en afgrøde, og når oversvømmelser har skyllet alt bort, skaber det kaotiske tilstande for de i forvejen fattige samfund, der lever af at dyrke jorden og drive kvæg. Brutale kampe om de knappe ressourcer bryder ud og ender ofte med at sende familier på flugt - igen.

DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder målrettet for at hjælpe flygtninge og fordrevne, også i områder ramt af klimaforandringer. Vores respons består bl.a. i at skabe adgang til mad, vand og husly.

Klimaflygtninge uden flygtningestatus

Klimaflygtninge står over for enorme udfordringer, når de forlader deres hjem. De mangler ofte de nødvendige ressourcer og infrastruktur til at håndtere krisen og tilpasse sig et nyt sted. Og de er yderligere udfordrede af, at de ikke har status som flygtninge. 'Klimaflygtning' er ikke en juridisk gældende betegnelse, og denne befolkningsgruppe er altså ikke beskyttet af FN's Flygtningekonvention. 

Siden er tagget med