Klimahjælp

Træplantning

Siden 2021 har vi plantet 2 millioner træer i Kigoma-regionen i Tanzania. Det gavner både klimaet i området og de tusindvis af flygtninge, der bor der.

Støt
Træplantning er bare ét ud af flere klimatiltag i Tanzania.

Træplantning er bare ét ud af flere klimatiltag i Tanzania.

Stephan Deutekom, Country Director for DRC Tanzania

Flygtninge er afhængige af det klima, de lever i. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i projekter, der er med til at forbedre det.

Stephan Deutekom, Country Director for DRC Tanzania

Plantning af træer gavner både klima og flygtninge

Plantning af træer gavner både klima og flygtninge

Siden 1996 har familier i Nyarugusu-flygtningelejren i Tanzania været nødsaget til at fælde træer for at kunne skaffe brænde til madlavning. Det har med årene resulteret i, at den skov, der omslutter lejren, er svundet markant ind.

Og konsekvenserne af træfældningen er til at mærke. For jo færre træer, desto mindre fugt i jorden - og jo mindre fugt i jorden, desto sværere er den at dyrke. Det går hårdt ud over de mange tusinde familier i lejren, der er dybt afhængige af at kunne høste afgrøder.

Ved at plante nye træer i og omkring Nyarugusu-lejren, sikrer vi ikke bare, at ødelagt natur bliver genetableret, og at biodiversiteten i området opretholdes. Vi sikrer også bedre dyrkningsforhold for familier og giver dem vedvarende adgang til brænde. For når et træ fældes, planter vi et nyt!

Klima: Projektet har allerede båret frugt

Klima: Projektet har allerede båret frugt

Træerne i vores plantager plantes og passes af flygtninge, som vi har forsynet med haveredskaber og undervist i bæredygtig beplantning – ressourcer, de kan tage med videre til egne køkkenhaver.

Fælles for de træsorter, vi planter i Kigoma-regionen, er, at de er "vandpositive". Det betyder, at de kan overleve på små mængder vand sammenlignet med andre træsorter. Det er en vigtig faktor for beplantning i områder, der ofte er ramt af tørke. 

De frugter, vi høster fra vores plantager, uddeler vi til flygtninge i bl.a. Nyarugusu-flygtningelejren. Det er bl.a. avokadoer, citroner og papaya. 

Vil du vide mere?

Læs om vores andre klimaprojekter i Tanzania:

Siden er tagget med