Krig og katastrofer

Krisen i Syrien: Verdens største flygtningesituation

Ti års borgerkrig har drevet mere end halvdelen af Syriens befolkning på flugt og efterladt store dele af landet i ruiner. Bliv klogere på krisen i Syrien, der nu har varet et helt årti.

Tak for at du hjælper

10 år med krig i Syrien har skabt verdens største flygtningesituation.

10 år med krig i Syrien har skabt verdens største flygtningesituation.

Den syriske flygtningekrise

Konflikten i Syrien brød ud i marts 2011, da demonstranter over hele Mellemøsten og Nordafrika gik på gaderne under Det Arabiske Forår.

Blot to år senere, i marts 2013, var én million syrere allerede flygtet fra landet. Mange flere mennesker var tvunget fra hus og hjem, men blev i Syrien som internt fordrevne på flugt i deres eget land.

Ti års krig og konflikt er gået hårdt ud over den syriske civilbefolkning.

I slutningen af 2019 var over 6,6 millioner syrere flygtet ud af landet, og yderligere 6,7 millioner levede som internt fordrevne. Det vil sige, at det samlede antal fordrevne udgør over halvdelen af Syriens befolkning før konfliktens start. Over hele landet ligger byer i ruiner, og de fleste syriske flygtninge kan kun drømme om at vende tilbage til et liv i sikkerhed og værdighed.

Syriske flygtninge

Livet på flugt

I store dele af landet er der fortsat væbnet konflikt, og efterhånden som frontlinjerne flytter sig, bliver nye grupper af mænd, kvinder og børn - igen - nødt til at flygte.

De humanitære konsekvenser af ti års krig i Syrien er enorme. Folk har mistet deres hjem og indkomstgrundlag. Over 13 millioner mennesker har brug for humanitær støtte.

Størstedelen af de syriske flygtninge – 5,5 millioner mennesker – opholder sig i nabolande som Libanon, Jordan og Tyrkiet. Flygtningestrømmen og de langvarige ophold lægger også et stort pres på værtslandene.

Den syriske flygtningekrise i tal

  • 6,6 millioner er flygtet ud af landet – verdens største flygtningekrise.
  • 5,5 millioner opholder sig i nabolande som Libanon, Jordan og Tyrkiet.
  • 6,7 millioner er internt fordrevne.
  • 13,1 millioner har brug for humanitær hjælp.

Kilde: UNHCR

COVID-19-pandemiens konsekvenser for syriske flygtninge

Livet for syriske flygtninge i nabolandene er ofte hårdt, både for de, som bor i byerne, og de som bor i flygtningelejre. Lejrene er overfyldte, og der er mangel på både ressourcer og indkomstmuligheder, da lejrene ofte ligger i barske og afsides ørkenområder.

Flygtninge i byerne har sine egne problemer. Selvom de teknisk set har adgang til byens ressourcer, har mange ikke arbejdstilladelse og risikerer at blive udnyttet, diskrimineret og ende i fattigdom.

De negative konsekvenser af den globale COVID-19-krise rammer ofte de mest udsatte hårdest. Det gælder også for syriske flygtninge, der mærker både de sociale, helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser af pandemien. Den begrænsede bevægelighed og økonomiske tilbagegang overalt i verden har gjort det sværere for syriske flygtninge at finde arbejde og blive selvforsørgende.

DRC Dansk Flygtningehjælp er en af de største NGO’er, der arbejder i Syrien i dag. Vi har arbejdet i landet siden 2008, og i 2012 øgede vi vores indsats som reaktion på den voksende krise.

I dag hjælper vi flygtninge og fordrevne med at imødekomme de mest kritiske behov gennem humanitær bistand og fortalervirksomhed.

DRC Dansk Flygtningehjælp i Syrien

DRC arbejder for at hjælpe både det enkelte menneskes under og efter flugten samt de samfund, der er præget af konflikt eller er vært for flygtninge.

Vi leverer nødhjælp og sikrer adgang til husly og beskyttelse både for de mennesker, der netop har måtte flygte, for dem, som har været fordrevne gennem længere tid samt for dem, som skal i gang med at genopbygge et nyt liv.

Landefakta: Syrien

  • Befolkningstal: 21 millioner (2010, før konflikten)
  • Hovedstad: Damaskus
  • Andre store byer: Aleppo, Homs, Latakia og Hama
  • Syrien er befolket af adskillige etniske grupper bl.a. arabere, kurdere, turkmenere og assyrere.

Læs mere om