Tema: Krigen i Ukraine

Viden om eksplosive krigsrester redder liv

Vores medarbejdere i Ukraine udbreder viden om sikker adfærd omkring eksplosive krigsrester. Både online og på kurser rundt om i Ukraine, har mange hundred tusinde fået livsvigtig viden om farerne, der lurer i efterladenskaberne.

Støt
Når vores højt specialiserede mineryddere har undersøgt og kortlagt områder for eksplosivt krigsmateriel, placerer vi advarselsskilte, der gør det tydeligt, at det er farligt at færdes i området, indtil det er blevet ryddet. Oleksandr Ratushniak

Når vores højt specialiserede mineryddere har undersøgt og kortlagt områder for eksplosivt krigsmateriel, placerer vi advarselsskilte, der gør det tydeligt, at det er farligt at færdes i området, indtil det er blevet ryddet. Oleksandr Ratushniak

"Der er et kæmpe arbejde i at lære børn og voksne om alle de risici, der er forbundet med krigens efterladenskaber, og hvordan man skal reagere, hvis man støder på noget, der ligner resterne af ammunition, bomber eller miner."

Rune Persson, programkoordinator med speciale i mine- og ammunitionsrydning, DRC

Dødbringende trusler

Kampe og angreb i Ukraine har gennem det seneste år efterladt mange tusinde skjulte og dødbringende trusler på steder, der tidligere var sikre for børn, unge og voksne: boligkvarterer, legepladser, veje, marker, skove og søer.

”Udover at vi skal rydde miner, er der også et kæmpe arbejde i at lære børn og voksne, i byerne og på landet om alle de risici, der er forbundet med krigens efterladenskaber, og hvordan man skal reagere, hvis man støder på noget, der ligner resterne af ammunition, bomber eller miner.

Det arbejder vi også med i store informationsprogrammer og gennem undervisning i skoler og landsbyer,” siger Rune Persson, der er programkoordinator med speciale i mine- og ammunitionsrydning, DRC Dansk Flygtningehjælp.

Mange hundred tusinde mennesker i Ukraine har siden 24. februar 2022 deltaget i vores digitale kurser, Explosive Ordnance Risk Education (EORE), om krigsrester og risikoen forbundet med det. Derudover har vores EORE-hold i Ukraine gennemført flere end 120 kurser rundt om i landet.

”Risikoundervisningen går ofte hånd i hånd med vores jordundersøgelser. Når vores hold er færdig med at søge efter eksplosiv ammunition, forstår vi, hvor præcis forureningen er og dermed også, hvor vi skal prioritere at afholde risikokurserne,” fortæller Ksenia, der er DRC Dansk Flygtningehjælps EORE-træner, om arbejdet i Ivankivska i Kiev Oblast.

Når ud til hundredtusinder med livsvigtig undervisning

Når ud til hundredtusinder med livsvigtig undervisning

Det arbejder vi også med i store informationsprogrammer og gennem undervisning i skoler og landsbyer,” siger Rune Persson, der er programkoordinator med speciale i mine- og ammunitionsrydning, DRC Dansk Flygtningehjælp.

Mange hundred tusinde mennesker i Ukraine har siden 24. februar 2022 deltaget i vores digitale kurser, Explosive Ordnance Risk Education (EORE), om krigsrester og risikoen forbundet med det. Derudover har vores EORE-hold i Ukraine gennemført flere end 120 kurser rundt om i landet.

”Risikoundervisningen går ofte hånd i hånd med vores jordundersøgelser. Når vores hold er færdig med at søge efter eksplosiv ammunition, forstår vi, hvor præcis forureningen er og dermed også, hvor vi skal prioritere at afholde risikokurserne,” fortæller Ksenia, der er DRC Dansk Flygtningehjælps EORE-træner, om arbejdet i Ivankivska i Kiev Oblast.

Oleksandr Ratushniak

"Skilte der viser, at her er risiko for miner, er røde - farven på fare og blod. For at øge forståelsen er der også malet knogler på skiltet. På den måde er det tydeligt, hvad der kan vente dig, hvis du kommer ind i dette område."

Ksenia, EORE-træner, DRC Dansk Flygtningehjælp

Farven på fare og blod er den samme

Ved landsbyen Zaruddia, 80 km fra Kiev og hjemsted for mere end 200 mennesker, var der aktive kampe i foråret 2022. Derfor er byen og området stærkt forurenet med eksplosive krigsrester.

”Skilte der viser, at her er risiko for miner, er røde - farven på fare og blod. For at øge forståelsen er der også malet knogler på skiltet. På den måde er det tydeligt, hvad der kan vente dig, hvis du kommer ind i dette område,” forklarer Ksenia.

I nærheden ligger Olyva, en landsby med 400 indbyggere. Oksana, en repræsentant for de lokale myndigheder, fortæller, at hun har set nogle af de miner, der er afbildet i DRC’s undervisningsmateriale. Kort efter, at hun havde rapporteret opdagelserne, blev de fjernet og destrueret af Ukraines statslige beredskabstjeneste.

”Aktive kampe fandt sted her. Landsbyen blev beskudt, så DRC’s kurser er meget nyttige for folk her, fordi de finder mange rester af ammunition. Der er stadig områder med meget ammunition, som er markeret med skilte og spærret af, og vi bliver advaret om ikke at gå derhen,” siger Oksana.

Forurening med eksplosive krigsrester har været et alvorligt problem i Ukraine i mange år, men efter et år med intense kampe er farerne udbredt til mange flere områder. DRC Ukraine

Forurening med eksplosive krigsrester har været et alvorligt problem i Ukraine i mange år, men efter et år med intense kampe er farerne udbredt til mange flere områder. DRC Ukraine

Opmærksom på farer efter tragiske ulykker

I landsbyens skole afholder vi risikoundervisning for børn i alle aldre. Her forsøger vores eksperter at engagere børnene ved hjælp af sprog i børnehøjde, tegneserier og elementer af spil.

Skolelederen Olena fortæller, at denne undervisning er ekstremt vigtig for at minimere risikoen for dødsfald og kvæstelser. Hun fortæller, at en lokal familie kørte over en anti-køretøjsmine, som dræbte moderen og hendes baby.

En anden ulykke skete, da en landmand forsøgte at dyrke sin jord, som var forurenet af krigsaffald. Heldigvis overlevede han.

”Takket være risikoundervisningen er landsbyboerne nu mere opmærksomme på de farer, de kan stå over for, hvor de færdes, og hvordan de minimerer risiciene,” siger hun.

Vi rydder også miner og andre eksplosive krigsrester

Som den første internationale humanitære organisation indgik DRC Dansk Flygtningehjælp i foråret 2022 et formelt partnerskab med Ukraines statslige beredskabstjenester om humanitær minerydning og bortskaffelse af eksplosiv ammunition.

Aftalen forpligter Dansk Flygtningehjælp til at levere livsvigtigt minerydningsudstyr og teknisk støtte med særligt fokus på rydning af slagmarker og bortskaffelse af eksplosiver og våben.

Formålet er at gøre det muligt for folk at vende sikkert hjem og samtidig skabe mere bevidsthed om de risici, der kan gemme sig i boligområder, landbrugsjord og andre steder, hvor folk plejede at bevæge sig rundt før krigen. 

Aftalen konsoliderer samarbejdet om vores humanitære mineindsatser, der har fundet sted i Ukraine siden 2014, primært i den østlige del af landet. Siden 24. februar 2022 kræver sporene efter intense kampe en betydeligt intensiveret rydningsindsats.

Læs mere her: Minerydning skaber tryghed i Ukraine

Siden er tagget med