Krig og katastrofer

Tema om minerydning: Krigens eksplosive rester

Dansk Flygtningehjælp rydder landminer og ueksploderet ammunition i nogle af verdens mest konfliktfyldte områder. Vores mål er at give familier mulighed for at færdes sikkert og genopbygge et liv i tryghed. Din støtte fjerner miner og redder liv. Tak!

" alt="Miner, granater og anden ueksploderet ammunition ligger desværre ofte tilbage til stor fare for lokalsamfundene, selv lang tid efter en krig er afsluttet. DRC Dansk Flygtningehjælp har minerydningsindsatser i 11 lande verden over. DRC">

Miner, granater og anden ueksploderet ammunition ligger desværre ofte tilbage til stor fare for lokalsamfundene, selv lang tid efter en krig er afsluttet. DRC Dansk Flygtningehjælp har minerydningsindsatser i 11 lande verden over. DRC

Miner og andre eksplosiver fjernet af Dansk Flygtningehjælp i 2021

282

Miner og vejsidebomber

964

Ueksploderede klyngebomber

1.337

Efterladte eksplosiver

27.721

Ueksploderede granater

Resultat af Dansk Flygtningehjælps minerydning i 2021

Her er vores minerydningsindsatser

Libyen
Myanmar
Tyrkiet
Somalia
Sydsudan
Nigeria

Dansk Flygtningehjælps indsats mod landminer og ueksploderet ammunition

Dansk Flygtningehjælp arbejder målrettet med minerydning. Det gør vi ved at rydde land, der er forurenet af landminer og ueksploderet ammunition. Ofte i nogle af verdens mest konfliktfyldte områder.

Vores mål er at reducere truslen fra landminer, klyngeammunition og eksplosive krigsrester. Vi arbejder også for at reducere farerne forbundet med opbevaring og cirkulation af våben. Derudover arbejder vi også for at afbøde og håndtere spændinger, der kan føre til konflikt.

Vi skaber fokus på truslerne, genopretter tillid, faciliterer dialog, forebygger konflikter og fremmer samarbejde. Vi støtter samfund, der er truet af konflikt og dens eftervirkninger. Det gør vi blandt andet ved at sikre civiles rettigheder og beskyttelse mod angreb og spredning af våben.

Vores arbejde er styret af en pligten til at respektere, beskytte og opfylde menneskers ret til liv, sikkerhed og tryghed.

Minerydningsaktiviteter:

Din støtte sikrer, at vi fortsat kan ryde flere og flere m2 for miner og ueksploderede granater. Tak!

Siden er tagget med