Krig og katastrofer

Tema om minerydning: Krigens eksplosive rester

Dansk Flygtningehjælp rydder landminer og ueksploderet ammunition i nogle af verdens mest konfliktfyldte områder. Vores mål er at give familier mulighed for at færdes sikkert og genopbygge et liv i tryghed. Din støtte fjerner miner og redder liv. Tak!

Støt
Miner, granater og anden ueksploderet ammunition ligger desværre ofte tilbage til stor fare for lokalsamfundene, selv lang tid efter en krig er afsluttet. DRC Dansk Flygtningehjælp har minerydningsindsatser i 10 lande verden over. DRC

Miner, granater og anden ueksploderet ammunition ligger desværre ofte tilbage til stor fare for lokalsamfundene, selv lang tid efter en krig er afsluttet. DRC Dansk Flygtningehjælp har minerydningsindsatser i 10 lande verden over. DRC

Miner og andre eksplosiver fjernet af Dansk Flygtningehjælp i 2023

111

Miner og vejsidebomber

307

Ueksploderede klyngebomber

385

Efterladte eksplosiver

6.866

Ueksploderede granater

Resultat af Dansk Flygtningehjælps minerydning i 2023

...

Kvadratmeter land erklæret fri for miner og eksplosiver.

...

Antal oplæg om miner og eksplosiver.

...

Mennesker, der har modtaget undervisning.

Her er vores minerydningsindsatser

Libyen
Myanmar
Sydsudan
Nigeria
Sudan

Dansk Flygtningehjælps indsats mod landminer og ueksploderet ammunition

Dansk Flygtningehjælp arbejder målrettet med minerydning. Det gør vi ved at rydde land, der er forurenet af landminer og ueksploderet ammunition. Ofte i nogle af verdens mest konfliktfyldte områder.

Vores mål er at reducere truslen fra landminer, klyngeammunition og eksplosive krigsrester. Vi arbejder også for at reducere farerne forbundet med opbevaring og cirkulation af våben. Derudover arbejder vi også for at afbøde og håndtere spændinger, der kan føre til konflikt.

Vi skaber fokus på truslerne, genopretter tillid, faciliterer dialog, forebygger konflikter og fremmer samarbejde. Vi støtter samfund, der er truet af konflikt og dens eftervirkninger. Det gør vi blandt andet ved at sikre civiles rettigheder og beskyttelse mod angreb og spredning af våben.

Vores arbejde er styret af pligten til at respektere, beskytte og opfylde menneskers ret til liv, sikkerhed og tryghed.

Minerydningsaktiviteter:

Din støtte sikrer, at vi fortsat kan rydde flere og flere kvadratmeter for livsfarlige krigsrester. Tak!

Siden er tagget med