Minerydning

I mange af verdens mest konfliktfyldte områder rydder Dansk Flygtningehjælp landminer og ueksploderet ammunition. Vi arbejder målrette for at give familier mulighed for at bevæge sig sikkert rundt i deres lokalområde og genopbygge et liv i tryghed.