Tema: Minerydning

Dansk Flygtningehjælp erklærer nye områder i Colombia frie for miner

Efter næsten fem årtiers konflikt er Colombia et af de lande i verden, der lider mest under landminer og ueksploderet ammunition. Men efter rydningen af 396 mio. m2 er folk i Nariño nu endelig begyndt at vende hjem. Frygten for at blive såret eller dræbt af skjulte sprængstoffer er væk.

Støt
Nu har DRC Dansk Flygtningehjælp erklæret nye områder af landet frie for mistanken om sprængstoffer.

Nu har DRC Dansk Flygtningehjælp erklæret nye områder af landet frie for mistanken om sprængstoffer.

Civile kan endelig vende hjem

7. januar 2022

I store områder af Nariño i det sydvestlige Colombia behøver folk ikke længere frygte for at blive såret eller dræbt af skjulte sprængstoffer, når de bevæger sig udenfor.

Områderne blev for nylig erklæret frie for mistanken om landminer og sprængstoffer efter den langstrakte konflikt. I et land, der i årevis har været plaget af voldelige konflikter, er det ikke nogen lille nyhed.

”For de civile i områderne betyder det ikke blot, at de nu trygt kan vende tilbage til områderne. Det betyder også større sikkerhed, ro og et håb om en bedre fremtid, hvor de kan bidrage til deres lands udvikling.”

Det fortæller Juan Pablo Manriquez Moll, som er leder af Dansk Flygtningehjælps program for minerydning i Colombia.

”Vores humanitære indsats med minerydning giver jorden tilbage til samfundene og til en stabilisering af skrøbelige områder i landet."

"Vi fokuserer hovedsageligt på at hjælpe de colombianske myndigheders minerydningsindsats. Det gør vi ved at undersøge og og dele præcis information om omfanget og typen af trusler med myndighederne. Og så udvikler vi strategier, der kan forhindre dødsfald og skabe en mere effektiv minerydning.”

Foruden at være livreddende er humanitær minerydning også en måde at give landet tilbage til befolkningen og genskabe tilliden til samfundet.

Yann Cornic, landedirektør for DRC Dansk Flygtningehjælp i Colombia

396 mio. kvadratmeter erklæret fri for mistanken om sprængstoffer

Den colombianske stat har haft meget svært ved at forebygge og forhindre nye ofre for miner og granater. Det er resultatet af mere end 50 års konflikt, hvor der er spredt miner og efterladt ueksploderet ammunition og granater.

Målt på antal ofre er Colombia det land i verden, der er næsthårdest plaget af landminer og andre sprængfarlige efterladenskaber fra konflikt.

Kun Afghanistan har flere ofre end Colombia. Det skaber alvorlige hindringer for en varig fred og en holdbar socioøkonomisk udvikling i landet.

Ifølge den nationale myndighed på området – Oficina del Alto Comisionado para la Paz – var der 31. august 2021 registreret flere end 12.000 ofre for miner og sprængstoffer i Colombia. Som i alle andre konflikter, er det de civile, der rammes hårdest.

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Colombia siden 2011. Her har vi haft fokus på minerydning og på at støtte konfliktramte civile i landet.

I juli 2021 havde Dansk Flygtningehjælp undersøgt omkring 396 millioner kvadratmeter land i Nariño-området i det sydvestlige Colombia og erklæret dem fri for mistanken om sprængstoffer.

En måde at genskabe tilliden til samfundet

En måde at genskabe tilliden til samfundet

”Foruden at være livreddende er humanitær minerydning også en måde at give landet tilbage til befolkningen og genskabe tilliden til samfundet. Efter den langstrakte konflikt er der en udbredt mistænkelighed og frygt for miner og sprængstoffer i forskellige områder af landet.”

Det siger Yann Cornic, landedirektør for Dansk Flygtningehjælp i Colombia.

”For især den landlige befolkning er jorden ikke kun deres hjem, men også deres levebrød. Det at afhjælpe frygten for sprængstoffer og genskabe tilliden er helt essentielt. Så kan samfundene genaktiveres og begynde at skabe planer for socioøkonomisk udvikling.”

Da områderne i Nariño blev erklæret frie for mistanken om miner og andre sprængstoffer, blev det markeret med en ceremoni. Har var der blandt andet taler og en danseopvisning, og der blev holdt oplæg om faren ved miner og andre sprængstoffer.  

Indsatsen i Nariño har været mulig takket være støtte fra:

U.S Department of State PM/WRA
U.S Department of State PM/WRA

Siden er tagget med