Flygtninge
i nabolande

70% af verdens flygtninge bor i et naboland til deres hjemland

Mere end 110 millioner mennesker er i dag på flugt verden over. Ud af dem er størstedelen – ca. 70% - flygtet til et naboland.

At de fleste flygtninge opholder sig i et naboland til deres hjemland skyldes flere faktorer. Først og fremmest er det ikke ligetil at opnå flygtningestatus under FN og dermed lovligt ophold i et fremmed land. Samtidig er flugten fra nabolande og videre ofte fuld af forhindringer og farer, og det kræver økonomiske ressourcer, som kun de færreste familier på flugt har til rådighed.

Slutteligt er det en stor omvæltning at blive sendt på flugt – og endnu større, hvis du samtidig skal indfinde dig i en helt ny og fremmed kultur. De fleste familier på flugt bliver derfor så tæt på deres hjemland og velkendte kultur, som sikkerhedssituationen nu en gang tillader.

70% er flygtet til et naboland

70% af verdens flygtninge bor i et naboland til deres hjemland.

Tyrkiet huser flest flygtninge

Tyrkiet er det land i verden, der huser flest flygtninge. Nemlig 3,6 millioner.

76% huses i lav-og mellemindkomstlande

76% af verdens flygtninge er bosat i lande med lav- eller mellemindkomst.

Jordan

Tømrervirksomhed i Azraq-flygtningelejren
Tømrervirksomhed i Azraq-flygtningelejren
Art Therapy for børn på flugt
Art Therapy for børn på flugt
Psykosocial hjælp til kvinder på flugt
Psykosocial hjælp til kvinder på flugt
Azraq-lejren i Jordan
Azraq-lejren i Jordan
Ukraine: Den hurtigst voksende flygtningekrise

Ukraine: Den hurtigst voksende flygtningekrise

Da krigen i Ukraine brød ud i februar 2022, skabte det den hurtigst voksende flygtningekrise siden Anden Verdenskrig. Og antallet af internt fordrevne og flygtninge stiger stadig.

Størstedelen af de ukrainske familier er flygtet ud af landet og mange opholder sig i dag i nabolandene Polen, Moldova og Rumænien, hvor DRC Dansk Flygtningehjælp også står klar med hjælp.

Polen er det naboland, der har taget imod flest ukrainske flygtninge. Men også andre lande i Europa har taget imod, herunder Danmark. Det gælder særligt for ukrainere, at de har lovlig adgang til europæiske lande og altså selv kan vælge, hvor de rejser hen. I tillæg vedtog det danske folketing i 2022 særloven, der giver ukrainere ret til midlertidigt ophold i Danmark i minimum to år.

Sådan arbejder vi i nabolande

Sådan arbejder vi i nabolande

Internationalt arbejde er DRC Dansk Flygtningehjælp største indsatsområde. Ved flygtningekatastrofer er vores arbejde koncentreret om hjælp til mennesker på flugt så tæt på hjemlandet som muligt. 

Vi er til stede for verdens flygtninge for at: 

  • uddele nødhjælp (mad, vand, tøj, hygiejneartikler m.m.)
  • etablere og drive flygtningelejre
  • yde psykologisk krisehjælp
  • fjerne miner og ueksploderet ammunition
  • skabe adgang til skole, uddannelse og job ud fra princippet om ’hjælp til selvhjælp’
  • give juridisk rådgivning, så flygtninge kender deres rettigheder
Støt